Home

Tysk fremmedspråk

Valg av tysk som fremmedspråk vil kunne være døråpner for jobbrelaterte muligheter, utvikle kulturforståelse, studere litteratur og musikk - slik både Henrik Ibsen og Edvard Grieg gjorde det de årene de bodde i Tyskland. Tiden er moden til å få tysk tilbake som obligatorisk språk i vårt skoleverk Vi tilbyr deg undervisnings- og læringsmateriale og interessante impulser for din undervisning. Les mer om aktuelle temaer innenfor metodikk og didaktikk for tysk som fremmedspråk og tysk som andrespråk

Relansering av tysk som fremmedspråk - Varde

 1. Tysk Undervisningsopplegg - fremmedspråk på barnetrinnet Undervisningsopplegg utviklet av lærere som deltok på etterutdanningskurset i det nasjonale pilotprosjektet Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet (2010-2012)
 2. Fremmedspråk (studieretning) Tysk og historie Dette er studieløpet for deg som velger tysk som 80-gruppe og historie som 60-gruppe. Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av.
 3. Da går jeg nok for tysk. Jeg har en bror nede på Tenerife, men jeg kan lære spansk på egenhånd senere hvis jeg får lyst til det. Med tanke på at jeg skal få karakter i fremmedspråk og vil inn på universitet eller høgskole etter vgs vil jeg ta det som er lettest
 4. Læreplan i fremmedspråk (FSP01‑02) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Gyldighet og innføring; Språk og målform. Bokmål; Ingen andre språk tilgjengelig; Last ned. Læreplan i Fremmedspråk (FSP01‑02) - Bokmål, PDF; Del. Kopier. Til overordnet del. Om faget
 5. På ungdomsskolen velger du enten et fremmedspråk (som fransk, spansk, tysk eller russisk), norsk (eller samisk) fordypning eller engelsk fordypning. Du kan også velge å ta matematikk fordypning i stedet for språk. På videregående skole er det obligatorisk med et annet fremmedspråk enn engelsk hvis du går studieforberedende
 6. fremmedspråk inngår i læreplanene fra 8. trinn og på de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Elevene kan i stor grad selv velge 2. fremmedspråk. De vanligste språkene som velges som 2. fremmedspråk er fransk , spansk og tysk , men avhengig av skolenes tilbud kan elevene velge mellom et bredt antall andre språk
 7. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III som programfag på Vg3 med 140 timer. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I - med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer

Fritak i 2. fremmedspråk. Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk etc. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon på Tysk var første fremmedspråk i sentraleuropa (der det ikke var morsmål), de baltiske statene, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Nederland, Serbia og den nordøstre delen av Italia. Status. Tysk er et av EUs offisielle språk og et av de tre arbeidsspråkene, og er det mest utbredte språk i Europa uten Russland

Tysk; Søk etter læringsressurser. Søk. Grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk. Skriving - sirkelmodell Tysk - engelsk; Tysk - nordisk; Tysk - samfunnsfag; Tysk - historie; Tysk - religion og etikk . Emnegrupper. Alle emnegruppene i lektorprogrammet finner du her. For studenter med oppstart 2009-2013. Se de gamle nettsidene til Lektorprogrammet. Vitnemål og grad. Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene. (BERLIN) Årsaken til at poden bør velge tysk som fremmedspråk er at landet oser penger og makt. Og at Tyskland bare kommer til å bli viktigere. Hilsen eksperter og næringsliv Du må ta tysk I+II; eller. Du kan velge å gå opp som privatist i et av språkene i oversikten over på minst nivå II . Du må ha bestått språk som fellesfag på riktig nivå for å få et godkjent vitnemål. Fremmedspråk som programfag. Et fremmedspråk fra oversikten over kan erstatte et annet programfag Tysk 1, 8. - 13. trinn. Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021

Tyskundervisning - Goethe-Institut Norwege

 1. Alle elever som har valgt studieforberedende utdanningsprogram, og som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk (i tillegg til engelsk) som fellesfag i to år (vg1 og vg2). Elever om ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må ha språk i tre år (vg1, vg2 og vg3). På KKG tilbyr vi bare tysk til disse
 2. Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke
 3. eringsnemnda, som slo fast at kravet er diskri
 4. Nordstrand skole er en av få skoler som tilbyr fremmedspråk utover engelsk i barneskolen. Allerede i sjette klasse blir de introdusert for sitt andre fremmedspråk, tysk. Det undervises i tysk i en time i uka, noe som gir elevene et lite innblikk i språk og kultur i tysktalende land

Barnetrinn - Fremmedspråksentere

De spenner over et bredt spekter, og elevene får et solid innblikk i tysk dagligliv, historie og kultur. Fag: Fremmedspråk 271 kr ekskl. mva. 615. Weitblick 1. Elev. Fag: Fremmedspråk lisensfritt. Læringsmål Bachelor i fremmedspråk - studieretning tysk. Bachelorstudiet i fremmedspråk med studieretning tysk har to hovedmål: 1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om tysk språk og litteratur og om tyske samfunnsforhold, dessuten generell. Fremmedspråk Ordbøker Teknologi- og realfag Matematikk og statistikk Biologi, fysikk og kjemi Arbeidshefte: tysk for ungdomstrinnet. Anne-Marie Schulze Line Jerner Berit Sømme. Kjøp. Los geht's 9 ganz einfach arbeidshefte NY Undervisningen i fremmedspråk skal ikke bare gi praktiske kunnskaper og ferdigheter når det gjelder å forstå og bruke språket muntlig og skriftlig i ulike situasjoner, men også kunnskaper om litteratur og samfunns- og kulturliv i tysk-, fransk- og spansktalende land Norsk - tysk for nybegynnere | norsk - tysk lyd språkkurs Lær tysk raskt og enkelt med bok 2 MP3-språkkurs! Tysk som fremmedspråk inneholder 100 enkle leksjoner (100 leksjoner er gratis). Alle dialoger og setninger snakkes med morsmål. Ingen tidligere grammatikk kunnskaper er nødvendig

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk? Foredrag ved Kirsti B. Furre, leder i læreplangruppa for fremmedspråkene og lærer i norsk, fransk og spansk ved Drammen vgs Fremmedspråk Ordbøker; Tysk; Polsk; Arabisk; Morsmål; Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Filosofi Videregående Bygg og anlegg Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag; Anleggsmaskinførerfage Utvalg foreslår færre timer i tysk, fransk og spansk i videregående . Utvalg foreslår å kutte antall timer med fremmedspråk i videregående. Lederne for fransk- og tysklærerforeningene er redd det vil gjøre at norske elever ikke kommer opp på et godt nok språknivå Tysk Sammendrag av pensum. Lingua Latina. Særoppgave i språkkunnskap, omhandler det latinske språkets historie og litt om dets oppbygning. Karakter: 6 Søk etter stiler som inneholder ordet fremmedspråk. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett.

Tysk og historie - Fremmedspråk (studieretning

 1. tysk. Tysk og norsk har mange ord som er helt like. Noen ord er nesten like (f.eks. riktig - richtig, mor - gen - morgen). Tren deg til å registrere slike ord og til å merke deg uttalen hvis den skiller seg fra den norske. En del franske og spanske ord har samme ord-stamme som på engelsk. Uttalen kan være svært ulik
 2. KRONIKKEt notat fra 2016 fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen viste at søknadstallene på 8. trinn i stor grad var en fortsettelse av en trend vi hadde sett lenge, nemlig at stadig flere norske skoleelever valgte tysk som 2. fremmedspråk i ungdomsskolen og fortsatte med tysk i videregående skole.Også på universitetene har det vært en økende interesse for å studere tysk
 3. Tysk er mest likt norsk, så det er nok lettere å lære seg selv om grammatikken er litt vanskelig. Det klarer du. Spansk er mer ulikt enn norsk, så dette er vanskeligere å lære. Dersom du ikke skal bruke språket hverken tysk eller spansk videre i noen studie eller videre i livet, så ville jeg anbefale deg å ta tysk som fremmedspråk
 4. Tysk er et veldig sentralt språk i Europa, noe som gjør at vi automatisk blir påvirket av tysk språk og kultur. På ungdomsskolen og videregående skole står man overfor et valg om hvilket fremmedspråk man vil fordype seg i. Kort fortalt har mange inntrykk av at tysk er vanskeligere enn de andre fremmedspråkene man kan velge blant

Oversettelse av fremmedspråk til tysk i bokmål-tysk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis fremmedspråk oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Hvilket språk er enklest å lære av spansk og tysk? - Språk

VURDERINGSKRITERIER TYSK, SPANSK OG FRANSK MÅL FOR FAGET Kompetansemål - fremmedspråk nivå I Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i ege Spansk slår tysk ned i støvlene når norsk skoleungdom skal velge fremmedspråk. Samtidig lærer spanjolene tysk som aldri før. De mener det er der fremtiden ligger Beskrivelse. Våre programpakker gir tilgang til alle våre lese- og skrivestøtteprogram. Dette gjelder også dersom du kjøper en lisens for det fremmedspråket du ønsker. Vi tilby lese- og skrivestøtte for tysk, fransk og spansk

Læreplan i fremmedspråk (FSP01-02) - Udi

Hvis man ikke har hatt fremmedspråk 2 på ungdomsskolen, må man velge enten fransk, tysk, italiensk eller spansk som begynnerspråk. (Se alternativ B i tabellen under.) På Foss får elevene i Vg1 tilbud om å begynne med et nytt språk som programfag i tillegg til fremmedspråk 2 Geir Johansen har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Samtidig som han har vært skoleleder, har han hatt tyskundervisning som en del av sin stilling. Han har også erfaring fra forsøk med fremmedspråk på mellomtrinnet og undervisning i aldersblandete grupper i fådelt skole

FSP5126 Tysk II (for I+II).Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig. Utdanningsprogram: Studieforberedende Vg2/Vg3 Tysk I 225 årstimer Privatister som har hatt fremmedspråk I i grunnskolen og velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha fremmedspråk I . Til sammen 225 årstimer Tysk II 225. Nivå: Fremmedspråk II. Fremmedspråk I, Vg2. Omfang: 42 filmer på tysk. Se demo på www.watch.cdu.no. Watch Videos er lisensbasert. Du kjøper årslisens til det språket som er aktuelt for dine elever. Til toppe TROMSØ: Lærer i tysk fremmedspråk TROMSØ KOMMUNE: Stillingen er en deltidsstilling som tysklærer. Den består i å undervise elever i klasse som har valgt språket som fremmedspråk på ungdomstrinnet. Arbeidsoppgaver Opplæring av elever i tyskspråket i henhold til læreplanen i faget fremmedspråk. Fransk, spansk og tysk er representert ved hver sin språkorganisasjon, Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Hver organisasjon har sin egen hjemmeside hvor de legger ut det som er interessant for dem og hver organisasjon har som mål å hjelpe lærerne som underviser i språket

FAGPLAN I FREMMEDSPRÅK (TYSK) Kompetansemål etter nivå I Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emne Fremmedspråk som fellesfag og programfag I tillegg til kravet om fremmedspråk som fellesfag, er det mulig å velge språk som programfag med fordypning opp til nivå 3. Fremmedspråk på nivå 3 gir et helt tilleggspoeng på vitnemålet. De vanligste fremmedspråkene er fransk, spansk og tysk. Fagtilbudet innen fremmedspråk ved våre privatistskoler varierer fra skole til [ Kunne du tenke deg å friske opp tysk- eller franskkunnskapene fra ungdomsskolen, eller kanskje endelig forstå hva som blir sagt rundt deg når du er ute på reise i favorittlandet ditt? Visste du at mange studier viser at det å lære seg et fremmedspråk hjelper til med å øke kognitiv funksjon og demper utbrudd av demens

Langnes Skole - Tromsø kommune. Opplegg til 8.trinn er delt i Teams og ligger her under som vedlegg. Dere som har språk på torsdager, har studietid onsdag morgen I Tysk I lærer du deg grunnleggende skriftlig og muntlig tysk, og får innsikt i kultur og samfunn i tysktalende land. Faget passer for deg som skal forbedre eller fullføre Tysk I fra videregående, eller har hatt nivå II i et annet språk og vil bytte. Har du hatt tysk på ungdomsskolen og vil fortsette med dette språket må du velge Tysk II fellesfag Spesielt i fremmedspråk som tysk der du kan komme opp i både muntlig og skriftlig eksamen. Tysk skriftlig eksamen. Hvis du skal ha skriftlig eksamen i tysk, skal du opp til en vanlig skriftlig eksamen. Da har du 5 timer på å besvare ulike oppgaver, noen korte og noen lange Mange synes at tysk og andre fremmedspråk kan være tunge. Men å bruke dette som et argument for ikke å undervise dem før på ungdomsskolen, er feil

Fagfornyelse 2019 - nye læreplaner i fremmedspråk TYSKFORUM har gitt Udir tilbakemeldinger på både de nye læreplanene i fremmedspråk (fellesfag) og den nye læreplanen i fremmedspråk (programfag) gjør elevene til aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk. Gjennom arbeidet med verket får elevene en opplevelse av det tysktalende Europa. Klasse! dekker målene i læreplanen for fremmedspråk nivå I til fagfornyelsen (LK20). I tillegg til digitale ressurser for lærer og elev, består Klasse! av lærebøker for Vg1 og Vg2

Språkvalg på ungdomsskole

 1. Fredag 27. november kl. 20:00: Live-Podkast Tyskerne - 30 Jahre Wiedervereinigung - med Ingrid Brekke og Kai Schwind. Fredag kveld under NDT20 er det duket for en kulturell godbit! Da er vi så heldige å få podkasten Tyskerne live inn i stuene våre. Podkasten Tyskerne - som handler om politikk, kultur og alt det andre - er en podkast om Tyskland og alt tysk, som lages av Kai Schwind og.
 2. Regler for valg av fremmedspråk. Hvis du skal begynne på studiespesialisering, idrett eller musikk på Sortland må du velge ett av fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk (i tillegg til engelsk som alle må ha).. Hvis du har fullført spansk i ungdomsskolen, kan du enten få videreopplæring (nivå II) i spansk eller begynneropplæring (nivå I) i fransk eller tysk
 3. Strøk du i tysk? Vil du heller ta spansk? Jeg møter en del personer som bare mangler bestått fremmedspråk for å få vitnemål. Det flere av disse ikke vet er at de kan bytte språkfag. Og det er greit å vite, særlig for den som valgte (eller fikk) et fremmedspråk de ikke trivdes med. Det er også grei
 4. fremmedspråk på ungdomstrinnet (ca 78 prosent tysk, 10 prosent fransk i 2007).9 Det er likevel uheldig at elever på et så tidlig stadium kan velge vekk muligheten til studieforberedende utdanning
 5. Elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger et språk som fellesfag, nivå I + II. Eleven må da følge ettermiddagsundervisning i tre år (både på Vg1, Vg2 og Vg3). Elever kan også ta et tredje språkfag i tillegg til fremmedspråk fellesfag ved egen skole. Dette språket teller som et programfag
 6. Tysk på timeplanen: Nordmenn er for dårlige i fremmedspråk, mener Civita. Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Vis mer Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde.
 7. Tysk var første fremmedspråk i norsk skole frem til andre verdenskrig. Gjennom krigsårene hadde innstillingen til Tyskland og det tyske språket naturlig nok endret seg, og man så mer mot Storbritannia og USA. Dermed tok engelsk over som første fremmedspråk, mens tysk ble viktigste annet fremmedspråk

Fremmedspråk nivå II har kompetansemål etter Vg2/Vg3 i videregående opplæring Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 8-10. Vg1, Vg2 eller Vg3 Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn . Læreplan i fremmedspråk Læreplankode: FSP1-01 Side 3 av Tysk ordbok PONS er en ettspråklig tysk ordbok som er spesielt utviklet med tanke på alle som skal lære seg tysk som fremmedspråk. Den inneholder et aktuelt, allment ordforråd med særlig vekt på viktige områder som informasjons- og kommunikasjonsteknologi, internett, teknologi, sport, medisin Du lærer å analysere og formidle kunnskap, og du trenes i å bruke det tyske språket på et høyt nivå. Undervisningen foregår på tysk, og vi tar utgangspunkt i forkunnskaper i tysk tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole. For nye tyskstudenter tilbyr vi et forkurs i begynnelsen av høstsemesteret. Studieopphold i Kie Eineåsen skole tilbyr 3 fremmedspråk: tysk, fransk og spansk. I tillegg: I stedet for fremmedspråk, kan eleven velge fordypningsfag, såkalt språklig fordypning. Vi tilbyr språklig fordypning i engelsk. Språkfagene tysk/fransk/spansk Oppbygningen av fagplanene i tysk, fransk og spansk er strukturert i hovedområder Kari Sødal Gjestvang har utdanning i tysk språk og litteratur og tysk som fremmedspråk fra universitetet i Leipzig, Tyskland og universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika, og har undervisningserfaring fra begge land. Nettleseren din støttes ikke

Fremmedspråk - Wikipedi

 1. Tysk som fremmedspråk. Har du tysk og er hjemme pga symptomer eller busstreik, kan du jobbe med tysk hjemmefra. All informasjon om hva vi jobber med ligger i Teams og fagstoff ligger i Klassenotatblokka. 23.09.2020. Tysklekser. Tysk-lekser finner dere i Teams (og jeg sier dem i timen)
 2. Tysk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Tysk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende
 3. Fremmedspråk. Er fremmedspråk noe for deg? Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk - ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. På Metis videregående tilbyr vi følgende fremmedspråk-fag: - Tysk nivå II - Spansk nivå I, II og III - Fransk nivå I
 4. 35 prosent velger spansk, 27 prosent tysk og 14 prosent fransk (2012/13) Fransk har fått færre elever de siste årene, mens spansk fortsetter å øke. Nærmere 77 prosent av elevene velger et fremmedspråk på 8. trinn. Fremmedspråk er ikke obligatorisk i ungdomsskolen
VG2 Studiespesialisering - SkolesideSpråkfagene sliter | Nyhet | universitas

Valg av fremmedspråk Videregående opplæring - vilbli

Innenfor næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker tysk både skriftlig og muntlig. De som oppnår generell studiekompetanse/vitnemål fra videregående skole tar som regel enten fransk, tysk eller spansk som fremmedspråk Fellesfag/obligatoriske fag på VG2. Norsk: 4 timer Historie: 2 timer Kroppsøving: 2 timer Fremmedspråk: Nivå: 1 tysk. Nivå 2: tysk, fransk og spansk - karakter på vitnemål Matematikk/2P/2T: karakter på vitnemål (bortfaller dersom matematikk R1 eller S1 er valgt). Fellesfag totalt: 15 timer (12) Det er obligatorisk med matematikk på vg2, men du kan velge mellom matematikk 2P, R1 eller. Tysk. Tysk er ganske lett å forstå og lære da tysk og norsk tilhører samme språkgren. Særlig innenfor ordforrådet er det likheter - se bare på disse ordene: spill - Spiel, hund - Hund, fotball - Fuβball, tenke - denken, musikk - Musik Substantiv i tysk, fransk og spansk Du kjenner muligens til ett av språkene tysk, fransk og spansk. Samarbeid gjerne med andre som lærer andre fremmedspråk enn deg

Ankunft 1 er et læreverk for fremmedspråk tysk II Vg1.Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne: Interaktive grammatikk- og ordforrådsøvinger; Teoretisk grammatikk til øvingene i kapitle OsloMet - Oslo Metropolitan University - Ved Pädagogische Hochschule Freiburg kan du ta 30 eller 60 studiepoeng i tysk, utformet spesielt for grunnlærerstudenter. Praksis og didaktikk er integrert. PH Freiburg er en spesialisert lærerskole med omtrent 5000 studenter. Ved universitetet i byen går det i tillegg 30.000 studenter, noe som setter preg på byen Husk at tysk ligger nærmest norsk på språktreet og i så måte kan dra litt nytte der. Uansett, du sløver de ikke til en god karakter i noe slikt fag. Har du derimot interesse av å lære deg flere fremmedspråk, kan f.eks fransk være en grei begynnelse hvis du skal/vil lære deg flere av middelhavsspråkene, da de tilhører samme språkfamilie og trekker veksler på mye av den samme. På fagnettstedet til Weiter geht's finner du mange ulike ressurser for å lære tysk. Her finner du alt fra filmer, lydklipp og interaktive oppgaver til vitser, sanger og informasjon om tysk kultur. Nettstedet inneholder også et oversiktlig grammatikk- og gloseverktøy, som bygger på oppdatert kunnskap om læring av fremmedspråk på nett Du skal velge et fremmedspråk i VG1, som du fortsetter med i VG2 (og VG3 dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Fritak i 2.fremmedspråk - Dysleksi Norg

Denne utgaven av Fremmedspråk er gøy er utvidet med et kapittel om vurdering og eksamen. Et tipshefte om bruk av IKT i fremmedspråkundervisningen kan lastes ned fra nettet når du har kjøpt heftet - Lære andre fag på fremmedspråk. I dag er det først på videregående at nordmenn må lære et annet fremmedspråk, Selv snakker han flytende engelsk og fikk fire i tysk på videregående. For å øke kompetansen blant lærerne, vil partiet har femårig lærerutdanning Eksamen i fremmedspråk består vanligvis av en kortsvarsoppgave, en oppgave om leseforståelse og en langsvarsoppgave. De tre oppgavene vil kreve ulik mengde tid. Når eksamen starter burde du orientere deg i forhold til oppgavene og deretter lage en tidsdisposisjon for å sikre deg nok tid til å besvare alle Dessverre har tysk-faget hatt et litt dårlig rykte. Berlin har vært byen nordmenn elsker, men entusiasmen for å lære seg språket har ikke vært like stor. Som Klara Wade skrev i sitt strålende innlegg på NRK Ytring i 2015 ( «En hyllest til tysk»): «Tysk har et omdømmeproblem. Det blir fremstilt som hardt, anstrengt og aggressivt Med fremmedspråk menes her tysk, fransk eller spansk (ikke engelsk fordypning). Du kan enten fortsette med det samme tysk, fransk eller spansk hvis du hadde det på ungdomskolen (nivå 2) eller du kan ta spansk nivå 1 hvis du ikke vil fortsette med fransk eller tysk. 2

Tysk - Wikipedi

Fremmedspråk foruten engelsk omtales som 2. fremmedspråk. 2. fremmedspråk inngår i læreplanene fra 8. trinn og på de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Elevene kan i stor grad selv velge 2. fremmedspråk. I Stavanger tilbys fransk, spansk og tysk som 2. fremmedspråk på alle ungdomsskolene Fremmedspråk velges for tre skoleår. Alle elever som som velger tysk bygger opp etterspurt språkkompetanse. Ris skole har en vennskapsskole i Stuttgart i Tyskland, Gymnasium Korntal. Hvert andre år besøker elevene som har tysk denne skolen, og annethvert år kommer elever derfra til oss Fremmedspråk: Spansk ruler fortsatt på ungdomsskolen Spansk befester stillingen øverst på lista for ungdomsskoleelever som velger et tredje språk. Tysk er en god nummer to, mens fransk ligger på tredjeplass FAGPLAN, TYSK 9.TRINN Lærebok: Auf Deutsch 2. Formål: lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt. Det er også viktig å sette seg mål for læringen,.

Læringsressurser - Fremmedspråksentere

Martin-Austnes – Fagsnakk

Oppbygging og gjennomføring - Fremmedspråk (studieretning

Professor: - Ungdom bør lære tysk - NRK Norge - Oversikt

Ønsker du å ta morsmålet ditt som fremmedspråk? - Greåker

Fremmedspråk Publisert: 9.8.2017 Endret: 7.9.2020 På Lofsrud tilbyr vi fransk, tysk og spansk (ikke 10.trinn)som fremmedspråk, foruten engelsk, norsk og matematikk fordypning (bare 9.trinn Når en elev har valgt enten fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, skal eleven normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Av erfaring vet vi at enkelte elever ønsker å bytte mellom disse fagene, som oftest til engelsk fordypning

Karl Marx CityEinar Sundsdal – FagsnakkUnibok - digitale lærebøker

Tysk 1, 8. - 13. trinn Etter- og videreutdanning ..

Tilbudet på Tangvall skole: Som 2. fremmedspråk tilbyr vi enten fransk, spansk eller tysk. Undervisningen tar sikte på å gi en best mulig grunnutdanning i språket, og etter 10. trinn vil eleven har fullført nivå I. For de elevene som allerede strever med språk i barneskolen anbefales Arbeidslivsfag som et alternativ til 2. fremmedspråk Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk tar plassen til et av programfagene Mange av dere har allerede et fremmedspråk på nivå I fra ungdomstrinnet. Greåker tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. OBS! Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i alle de tre årene på videregående for å nå nivå II. For denne elevgruppen tilbyr vi kun tysk

Studiet legger vekt på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, kultur, historie og samfunn. Du lærer om et land preget av en rik kultur og en tung historie med en helt spesiell posisjon i Europa. Tysk er i dag morsmålet til ca. 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om. Elever i drama og tysk ved Inderøy videregående skole har jobbet med et undervisningopplegg som kobler fremmedspråk og drama. Eventyret Rødhette og ulven er blitt framført på tysk for 5. og 6. trinn ved Sakshaug skole

Valg av språk i vg1 - Kristiansand Katedralskole Giml

Studiespesialisering gir studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning. I tillegg til de obligatoriske fagene, velger du for vg2 og vg3 å fordype deg innen realfag eller språk og samfunnsfag Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Petra Biesalski har siden 2009 vært ansatt som leder for språkavdelingen ved Goethe-Institut. Hun har tysk doktorgrad (dr.phil.) med fokus på fremmedspråkundervisning fra et kontrastivt perspektiv, og har.

Institutt for fremmedspråk Universitetet i Berge

Tysk, fremmedspråk; Fransk, fremmedspråk; Engelsk, fordypning; Arbeidslivsfag, praktisk fag; Mer informasjon om tilvalgsfag. Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring, må ha fremmedspråk

Trygg i klasserommet fra første dag | Det humanistiskeMulti Smart ØvingNTG - Ofte stilte spørsmål om NTG Ungdomsskole Bodø (NTG-U)Garnes vidaregåande skule - Wikipedia
 • Vendela mor.
 • Monster i sverige.
 • Kerckhoff klinik bad nauheim pflegedienstleitung.
 • Dr dre brother tyree.
 • Revetal trafikkskole.
 • Fh kufstein raumplan.
 • Hubschraubereinsatz ratingen.
 • Bwg butzbach wohnungen.
 • Groupon actie.
 • Lego star wars buildable figures.
 • Bällebad kiel.
 • Wwf nettbutikk.
 • Wandtattoo kapstadt.
 • Garderobeskap barnerom ikea.
 • 1q84 movie.
 • Hoteller i fevik norge.
 • Svartedauden undervisningsopplegg.
 • Under armour logo.
 • Handyhülle mit motiv.
 • Test svalbard 5 camp.
 • Armour thyroid pris 2017.
 • Velkomstdrink med ingefærøl.
 • Leta lestrange phantastische tierwesen.
 • Stockholm lampe ikea.
 • Chromebook for office.
 • Innovativ definisjon.
 • Ratchet wow.
 • Las chicas del cable segunda temporada.
 • Shape of water.
 • Hvorfor kommer jeg ikke.
 • Pi ramses.
 • Flyreiser til split kroatia.
 • Steffen madsen bitcoin.
 • Endre brukernavn windows 10.
 • Ryobi service norge.
 • Wankel 20b.
 • Skånekost til voksne.
 • Skjermkort laptop.
 • Krimklubben velkomstgave.
 • Beringsee krabben arten.
 • Akademisk grad kryssord.