Home

Pressestøtte 2022

Mentor mediers aviser får mindre pressestøtte enn i fjor fordi de har hatt fall i opplaget. De skriver også at nummer to-mediene får til sammen 222,1 millioner kroner i tilskudd i 2018, mens nummer en- og alene-mediene får 78,7 millioner kroner. De nasjonale ukemediene får 12,2 millioner kroner i tilskudd 158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (bedre kjent som pressestøtte) i 2018, skriver Medietilsynet på sine hjemmesider.207,5 millioner kroner går til de ti største tilskuddsmottakerne.Klassekampen øker tilskuddet med to millioner kroner fra i fjor, og er med et tilskudd på nær 43 millioner kroner den avisen som får klart mest støtte.Nærmest kommer. Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte. Formålet varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et større utvalg av aviser. [trenger referanse Pressestøtte i Norge. I 2017 tildelte. 10. juli 2018 | 08:17. Forsvinner papiravisene Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX. annonse. Tweet. Share 2K. Share. annonse. Den 1. juli er den årlige datoen for bekjentgjørelse av hvem som mottar pressestøtte. I fall man ikke vet hva «pressestøtte» innebærer så kan vi, kanskje litt flåsete men dog,.

158 aviser får tildelt produksjonstilskudd til 313 millioner kroner i år. Tre av aviser får pressestøtte for første gang. Minerva, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får tilskudd for første gang i 2018. Samtidig kvalifiserer avisene Vestlandsnytt og Setesdølen på nytt til støtte etter å ha v Tre av aviser får pressestøtte for første gang. Minerva, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får tilskudd for første gang i 2018. Samtidig kvalifiserer avisene Vestlandsnytt og Setesdølen på nytt til støtte etter å ha vært ute av ordningen noen år, melder Medietilsynet Det er ikke bare Vårt Land som får mye i pressestøtte fra staten. Dagsavisen får 32 millioner kroner. Det gir dem omtrent 450.000 kroner per ansatt i avisen

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Pressestøtte er økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god. Regjeringens forslag er å holde produksjonstilskuddet til norske nyhets- og aktualitetsmedier, vanligvis omtalt som «pressestøtten» på samme nivå som i 2018. Går forslaget gjennom blir pressestøtten på 313 millioner kroner i 2019, mens en pott øremerket innovasjon og utvikling økes fra tre til ti millioner kroner Mandag ettermiddag publiserte Medietilsynet sine prognoser for pressestøtte i 2018, der totalt 313 millioner kroner skal fordeles på rundt 160 aviser. Verken for Vårt Lands konstituerte redaktør Alf Gjøsund eller for Dagsavisens redaktør Eirik Hoff Lysholm kan prognosene ha vært lystig lesning 158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (ofte omtalt som pressestøtte) i 2018. Fem nye aviser kommer inn i ordningen, blant disse er nettavisene Minerva og Vol.no. - Vi har fått signaler om at flere nettaviser

Mens flere aviser får mindre i pressestøtte, får Klassekampen og Bergensavisen mer. Klassekampen nå største mottaker. For første gang får lokal nettavis pressestøtte. Se tallene. Martin Huseby Jensen. Publisert mandag 16. oktober 2017 - 10:29 Sist oppdatert mandag 16. oktober 2017 - 13:50 Knapt noen offentlige råd har flere inhabile enn Tilskottsutvalget som behandler over 300 millioner kroner i årlig pressestøtte 18.06.2018 Mer pressestøtte til Klassekampen, milliontap for Dagsavisen og Vårt Land Klassekampen ligger i år an til å få 3,5 millioner kroner mer i pressestøtte enn i 2017

Lokale nyhende, reportasjer, sport, kultur, næringsliv, helsingar og mykje mei Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid Tilråding frå Kulturdepartementet 29. mars 2019, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Melding til Stortinget Meldinga drøftar. 2018: 2017: samlet pressestøtte: 312 950 677: 309 074 829: klassekampen: 42 944 322: 40 768 787: vÅrt land: 36 909 220: 39 811 119: dagsavisen: 32 070 495: 35 590 416: bergensavisen (ba) 29 158 132: 25 080 552: nationen: 22 949 182: 22 587 029: dagen: 16 167 416: 15 784 106: itromsØ: 8 229 619: 7 369 018: fiskeribladet: 7 647 891: 7 316 215.

Dette er statens inntekter og utgifter i 2018 POLITIKK / / For abonnenter. Festivalstøtten opplever pengetørke KULTUR / / For abonnenter. Ap: Tror ikke på budsjettkrise POLITIKK / / For abonnenter. Her er budsjettvinnerne ØKONOMI / / For abonnenter. Kutter. Pressestøtte vil neppe noensinne bli «rettferdig», siden det er ytterst få ting som er dét her i livet. Men det vil uansett bli langt mer demokratisk og rettferdig enn at dinosauren NRK, som færre og færre bryr seg om, serverer hemningsløs klima-fake news daglig til ære for myndighetene 8. oktober 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 LES MER HOS AFTENPOSTEN (19/11/2018) Pressestøtte til fem nye aviser. 158 aviser får til sam­men 313 mil­lio­ner kro­ner i presse­støt­te i år. Miner­va, Ves­ter­ålen Online og Bladet Ves­ter­ålen får i år til­skudd for førs­te gang,. Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier

Disse får pressestøtte i år - Journaliste

Av en pressestøtte på over 300 millioner får Dagsavisen rundt 35 millioner. De eier også Rogalands Avis som får 7 millioner. De to avisene eies igjen av milliardkonsernet Mentor media. Mentor eier også Vårt land som får 100 millioner i pressestøtte. Nettavisen Resett melder at det hovedsaklig ikke er små lokalaviser som mottar pressestøtte fra [ Stikkordarkiv: pressestøtte Jan Aage Torp i Facebookinnlegg: Si opp den spekulative Avisen Dagen! Publisert 30/04/2018 av sokelys. 14. Pastor Jan Aage Torp: Hvilken nedrig journalistikk som Vebjørn Selbekks journalister bedriver

Nov. 2018, kl. 18:27 - tor 8. Nov. 2018, kl. 21:25 Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett 12,5 millioner ekstra i vanlig pressestøtte, men legger på toppen av dette opp til en pott på 15 millioner i en egen «krisepakke» til mediebransjen De ti avisene som fikk mest pressestøtte i fjor hadde et samlet overskudd på 45 millioner kroner. Vårt Land og Dagsavisen var imidlertid de klart største mottakerne av pressestøtte i 2018 16. november 2018 kl. 19:29 Tre nye aviser får pressestøtte. Minerva, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får pressestøtte for første gang i 2018. Avisene Vestlandsnytt og Setesdølen. Må tilbakebetale pressestøtte. Nyhet, Mediepolitikk. Publisert 29.10.2015. Medietilsynet har utbetalt produksjonstilskudd i henhold til den opprinnelige budsjettrammen for 2015 på kr 308 mill.,.

I det opprinnelige budsjettforslaget for 2019 fra Høyre, Frp og Venstre sto blant annet pressestøtten på stedet hvil, med en pott på 313 millioner kroner, skriver Medier24.KrF gikk i sitt alternative budsjett inn for å øke pressestøtten med 15 millioner kroner, noe som er ti millioner kroner mer enn summen i budsjettavtalen som ble klar tirsdag kveld Produksjons tilskudd. Produksjonstilskudd til dagsaviser (pressestøtten) skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Medietilsynet jobbar for at alle skal ha tilgang til eit variert fjernsyns- og radiotilbod og ein brei flora av ulike aviser over heile landet. Vi vil at barn og unge skal ha god kunnskap om bruk av internett og digitale verktøy som gjer dei til ansvarlege brukarar av digitale medium

158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (ofte omtalt som pressestøtte) i 2018. Fem nye aviser kommer inn i ordningen, blant disse er nettavisene Minerva og Vol.no. - Vi har fått signaler om at flere nettaviser vurderer å søke tilskudd neste år, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet Norge Idag har fått pressestøtte, melder Dagen via NTB og Dagens Næringsliv, som melder at vi har fått pressestøtte. Vi skulle ønske det var så enkelt. Vi har fått et vedtak om fattige 1,9 millioner i pressestøtte, under halvparten av det vi skulle hatt hvert år de siste 12 årene . Mer pressestøtte til små aviser Finansavisen mister pressestøtten. Statens Medieforvaltning har vedtatt å frata Finansavisen pressestøtte på rundt 7 millioner kroner. Avisen utelukkes fra støtteordningen for tre år

Det skal fordeles i alt 313 millioner kroner i produksjonstilskudd, også kjent som pressestøtte, på rundt 160 aviser i 2018. Prognosen er en foreløpig beregning Medietilsynet har gjort av hvor mye den enkelte avis får i produksjonstilskudd i år Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress.Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [1].Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen Minerva får 1 343 318 kroner i pressestøtte, kunngjorde Medietilsynet i dag. Lars Akerhaug Publisert onsdag 04. juli 2018 - 02:00 Sist oppdatert onsdag 04. juli 2018 - 02:0

158 aviser får 313 millioner i pressestøtte Finansavise

Pressestøtte - Wikipedi

Klassekampen har gått gjennom Dagbladets årsrapport som viser at Aller Media tok ut 84 millioner kroner i utbytte og 16 millioner kroner i konsernbidrag for regnskapsåret 2017/2018.. Det får medieviter Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI til å stusse. - Dersom regelverket likevel tilsier at Dagbladet kan få pressestøtte, bør noen skjære gjennom og sørge for at regelverket blir. Ifølge momsutvalget, som la fram sin innstilling i fjor, og som foreslo å oppheve fritaket, indikerer tallene at omlag 40 pst. av denne støtten går til de fire største avisene, og om lag 55 pst. går til de ti største avisene.. De 4 største avisene i Norge var ifølge Medietilsynet i 2019 (i rekkefølge) Aftenposten, VG, Adresseavisen og Bergens Tidende I 2018 kom 86, 4 prosent av Frps inntekter fra staten. Bare 3, 9 prosent av disse var kontingent fra medlemmene. Til sammenligning hadde Nationen 74, 9 millioner kroner i inntekter i 2018, av disse kom 23, 3 millioner kroner i form av pressestøtte. Det betyr at 31,3 prosent av avisas inntekter i 2018 kom altså fra offentlige myndigheter

Pressestøtte: en «NAV-ordning» for medie-Norge Reset

 1. Bevisførselen i rettssaken mot Laila Bertheussen er ferdig. Onsdag, torsdag og fredag denne uken er det klart for prosedyrer. Bertheussen nekter straffskyld for angrep på demokratiet og trusler.
 2. Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her
 3. ister fra 2015 til 2018
 4. Pressestøtte - partipolitisk humbug. 09.02.2018, 10:57 Vet du at hver liten og stor i din husstand betaler 60 kroner i året for at i hovedsak noen få partiaviser skal fortsette uansett hvor dårlige og ulønnsomme de er? Du klarer.

Tre nye aviser får pressestøtte Reset

Pressestøtte Som en del av sitt inntektsgrunnlag, fikk iTromsø pressestøtte i 2017. Denne støtten var, som tidligere nevnt, over 400.000 kroner lavere enn året før Høyre vil droppe pressestøtte til riksdekkende aviser og heller gi pengene til lokalaviser: Truer riksaviser med kutt. Medier Jonas Brække og Thomas Espevik (tekst) Programkomiteen er ledet av Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, som var kulturminister fra 2015 til 2018 Langrenn.com er en norsk nettavis og nettportal med nyheter, resultater, terminlister og mye annet innhold fra først og fremst langrennssporten.Nettstedet åpnet 2. november 2000. Thomas Alsgaard, Espen Bjervig, Geir Skari og Thorodd Bakken stod bak etableringen.. Hovedkontoret lå først i Oslo, senere har forretningsadresse også vært i Nannestad, på Hamar og i Lillehammer

Tre nye aviser får pressestøtte Kampanj

Kommunal pressestøtte igangsatt i Oslo. 16. desember 2019 av Leserne har ordet Leave a Comment. Del denne artikkelen. Advokat Leif Drillestad har engasjert seg i pressepolitikken. I 2018 var statsstøtten til Bergens Tidende 67,2 millioner kroner og staten lønnet i praksis 74 av avisens 95 ansatte lørdag 12 september, 2020. Menu. Kommentar; Bakgrunn; Magasin; Meninger; Waghorn; Skribente 7. mai 2018 01:59 - Oppdatert 7. mai 2018 07:36. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Dette skjer samtidig som avisen rigger seg til for å kunne motta produksjonstilskudd, også kalt pressestøtte, ifølge DN. Avtroppende sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen,. Morgenbladet og Dagbladet kan gå mot millioner i pressestøtte. Det vil gå ut over andre medier. Kulturminister Trine Skei Grande (V) varslet mandag at regjeringen vil gjøre strukturelle endringer i støttesystemet for mediene Klassekampen får størst økning i pressestøtte. Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i år enn i fjor. Dermed ser avisen ut til å få størst økning i antall kroner. Avtroppende redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen. 18 juni 2018 16:11.

Fraværet av debatt rundt den skjebnesvangre FN-avtalen om migrasjon, som regjeringen etter all sannsynlighet kommer til å signere under FN-møtet 10.-11. desember i Marrakech, er like vakuumaktig som den er avslørende. Dette dreier seg altså om en avtale som etter manges mening vil ha mer dramatiske konsekvenser for Norges framtid, enn både EU-avstemningen og de Kommunal pressestøtte til Nordnesrepublikken? 23. september 2018 av Leserne har ordet Leave a Comment. Del denne artikkelen. Advokat Leif Drillestad har engasjert seg i pressepolitikken. Foto: Privat. Innlegg av advokat Leif Drillestad.. November 30, 2018 by trinelatrine, posted in journalister. Alt for Norge! Jupp, jeg søker herved om Norsk Pressestøtte! Men siden jeg ikke ønsker å øke skattenivået til Nordmenn, så tenker jeg at jeg bare kan ta pressestøtten til VG, Dagbladet, NRK og TV2. Dagbladet vil at ordningen med pressestøtte skal tilpasses, Dagbladet åpner for å legge ned papiravisen i 2018. Fra andre aviser. 14.10.2009. Dagbladet ber om pressestøtte. Bergens Tidende Språknytt 4/2018 Språknytt 3/2018 Pressestøtte og språkleg mangfald. AV ASGEIR OLDEN. Vi kunne sjølvsagt ha greidd oss utan ord som dagmamma og takgrind, men dei fleste av oss bruker dei som om dei alltid hadde eksistert

Av Jan Simonsen Drapene i Marokko var et resultat av terrorisme og islamsk ekstremisme. Resett.no fortalte tidlig, med The Times som kilde, at de to jentene var halshogd og hadde fått strupen skåret over. Det indikerte med hundre prosent sikkerhet at det var islamister som stod bak. Senere er det bekreftet. Og norske aviser ha Askøyværingen får tilbake produksjonstilskotet. VestNytt derimot mister tilskotet, men reknar likevel med å gå i pluss. Det er Medietilsynet som fordeler det offentlege produksjonstilskotet - betre kjend som pressestøtte - til norske aviser og publikasjonar i henhald til søknad. Lokalavisa på Askøy mista produksjonstilskotet i fjor, men er tilbake i varmen dette året. Årets støtt

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018 | Medietilsynet

Mediestruktur er forholdene mellom forskjellige medier og medieaktører for eksempel når det gjelder typer eierskap. Mediebedrifter er ofte private selskaper og har mange forskjellig type eiere. De fleste mediebedriftene er private selskaper for eksempel aksjerselskaper som kan kjøpes og selges på det åpne markedet. Hvis man kjøper, selger eller legger ned eller slår sammen bedrifte I byrådets forslag til budsjett for Oslo 2019 som legges fram neste uke, er det satt av 3 millioner kroner til en ny lokal pressestøtteordning Avisa mottar pressestøtte på bortimot 40 millioner årlig. En sammenliknbar avis (i størrelse og pressestøtte) Vårt Land, gikk moralsk bankerott ved en toppleders personlige grådighet. Denne type meningsbærende aviser, (Klassekampen og Vårt Land) tåler ikke at deres ledere bruker statens penger på egen personlig vinning Pressestøtte 2.0. Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er blant dem som mener meldingen burde ha kommet for lengst, for mediene trenger tiltak. * I 2018 tok NRK inn 5,6 milliarder kroner i lisens

Dagbladet ber om pressestøtte Dagbladet vil at ordningen med pressestøtte skal tilpasses, slik at også løssalgsaviser kan søke. Av Eirik Torbjørnsen Onsdag 14.10 200 Penger til «blogg-politiet» er egentlig pressestøtte. Posted on 7. oktober 2018 7. oktober 2018 by Eirik Som mange andre er mitt forhold til reklamereglene for blogger delt

Tre nye aviser får presse­støtte – Document

Medier, Pressestøtte Vårt Land får 559

 1. Pressestøtte, Dagbladet Dagbladet får ikke pressestøtte . Dagbladet vant prestisjefylt europeisk pris for «Våtdraktmysteriet» Pressestøtte: 95 millioner - overskudd 23 millioner Slakter «useriøs» Dagens Næringsliv-artikke ; Medier24 har søkt om pressestøtte, Dagbladet Pluss søker på nytt 11 nye aviser har søkt
 2. Pressestøtte på stedet hvil 18 Avisenes nyhetstilbud på internett 20 Betaling for nettnyheter 22 Overgang til nye abonnementsmodeller 23 Systematiske forskjeller i digitale tilbud 24 Papiravisene og Avis-Norges fremtid 26 Spesielle temaer i kommentarene, Avisåret 2007 til 2017 og Papiraviser 2018 2
 3. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet

Pressestøtte - Medienorge - fakta om norske massemedier

 1. Disse støtteordningene kalles pressestøtte. Sikring av norske mediebedrifters økonomiske inntjening er også et viktig mediepolitisk mål. De kommersielle mediene i Norge er avhengige av sterke eiere og reklameinntekter for å overleve i kampen mot internasjonale mediegiganter, og fristelsen kan være stor til å utviske skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold
 2. 25. april 2018. KNALLBONUS: Konsernsjef i Mediehuset Dagen AS, Geir Morten Nilsen (til høyre) fikk en solid bonus i fjor. Her sammen med daglig leder Eirik Nordeide Helgøy Royal Innovation AS i forbindelse med oppstarten Eiendomsmeglerguiden. 15,2 millioner i pressestøtte
 3. En av våre gamle løssalgskjemper, selveste Dagbladet, nærmer seg en situasjon der halvparten av totalopplaget kommer fra abonnement.Skulle man passere 50 prosent-grensen, utløses retten til å søke pressestøtte fra staten. Andre kriterier er at drift
 4. Samtidig søker avisa om pressestøtte. at Aller Media tok ut 84 millioner kroner i utbytte og 16 millioner kroner i konsernbidrag for regnskapsåret 2017/2018. Det får medieviter Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI til å stusse..

pressestøtte - Store norske leksiko

Byrådet i Oslo vil gi pressestøtte til Oslo-aviser I byrådets forslag til budsjett for Oslo 2019 som legges fram neste uke, er det satt av 3 millioner kroner til en ny lokal pressestøtteordning 2018 har vært et spennende år for Harvest. Magasinet er helt uavhengig, det drives uten pressestøtte, uten investorer og det er så godt som fritt for reklame. Ved årets begynnelse lukket vi de fleste sakene og opprettet en abonnementsordning. Det har gått over all forventning Setesdølen søkte i år for første gang på ti år om pressestøtte, og har blitt tildelt 297.000 kroner. Redaktøren mener de ikke har trengt slik støtte før nå. 158 aviser får i 2018 til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd. Nå er det altså en annen hverdag for avisa Jeg vil si det sånn at «Kutt i pressestøtte, Rapporten legger grunnlaget for de kommende forhandlingene om en ny medieavtale som skal tre i kraft etter 2018. De borgerlige partiene gjør seg allerede klar til kamp mens Socialdemokraterne advarer mot å starte kampen for tidlig

Gruppeoppgave: Aldis, Kimberly, Amanda og Ann Marie Prosjekt 1: Læringsmotivert underveisvurdering (pressestøtte) Prosjekt 2: Landslinje for jazz (politikerstøtte) Prosjekt 3: VIP-makkerskap (lederinitiativ) Prosjekt 4: Matematikkråd (lederinitiativ) Stjørdal februar 2018. Nøkkelinformasjon Molde vg skole •Etablert i 183

Pressestøtten blir som før - 313 millioner kroner i 2019 D

 1. Men å lage uavhengig journalistikk koster penger, og vi får ikke pressestøtte eller andre tilskudd. Derfor ber vi om din hjelp. Støtt oss ved å vippse for eks 20,- til 12137, så kan vi fortsette arbeidet med å nå ut om psykisk helse. Hilsen redaksjonen • Syk av sprøyte
 2. pressestøtte uten fortid som papiravis • Nettoopplag 2017: 1 467 • Opplagsøkning på 340 fra 2016 - 2017 • 30,2 % økning • Netto opplagsvekst på 96 1. kvartal 2018 • Fra ÷1 mill. Til +250 000 • 7 ansatte - 5,1 årsver
 3. Så bra at pressestøtte ryker. Ansvarlig redaktør og daglig leder Arne Reginiussen er strålende fornøyd med tallene. Men det er en liten bismak. - Veksten er så stor at vi bikker over 6.000-grensa og får avkorting i pressestøtten. Vi har levert fantastiske resultater
 4. Pressestøtte og Landslaget for lokalaviser · Se mer » Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg. Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg I 2018 var det om lag 260 ikke-tidsbegrensede eller permanente statlige organisasjoner. Ny!!: Pressestøtte og Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg · Se mer » Morgenavise
 5. Men å lage uavhengig journalistikk koster penger, og vi får ikke pressestøtte eller andre tilskudd. Derfor ber vi om din hjelp. Støtt oss ved å vippse for eks 25,- til 12137 så kan vi fortsette arbeidet med å nå ut om psykisk helse
 6. Planer for 2018. Historielaget Mostadmark Jernverks Venner kan se tilbake på et aktivt år og har lagt nye planer for inneværende museumsår. I 2018 vil følgende arbeider bli prioritert: Følge opp videre arbeid/prosjekter med Hommelvik ungdomsskole. Detaljprosjektering av Vernebygg og oppføring av dette

Se hvem som solgte og kjøpte bolig i Malvik for desember 2018. Dalsvingen 18, 7560 Vikhammer Tinglyst 27.12.2018 Solgt for 3 920 000,- Fra: Linda Mentzoni Til: Alice Bjerkan og Tom Erik Haugan Havnevegen 307, 7550 Hommelvik Tinglyst 21.12.2018 Andel overdratt for 0,- Fra: Aksel Evenshaug Sundt Til: Else Marie Sundt Vikhovlia 1815, 7560 Vikhammer [ Avtroppende Vårt Land-sjef Helge Simonnes sluttavtale vekker reaksjoner, men den tidligere Jesus-idealisten og moldestudenten mener avtalen tåler dagens lys. - Opprinnelig hadde jeg en avtale om en retrettjobb med 90 prosent lønn, men styret ville ikke ha det. I stedet fikk jeg en avtale om 50 prosent lønn uten arbeidsplikt fra fylte 60 til 67 år

Disse får pressestøtte i år

Klassekampenarkivet Frir seg fra pressestøtte

At også lokalradio bør få pressestøtte er noe mange lokalradioer har krevd i mange år, uten å få gehør. Men tidligere i høst vedtok Selbu Arbeiderparti å programfeste pressestøtte for lokalradio. Nettstedet lokalradio.no skriver at Finnmark er det første fylket som har gjort et vedtak som støtter lokalradioene. HER ER FYLKESTINGETS. Tag: pressestøtte. Hei Tybring-Gjedde/FRP: I staden for «la MSM dø i fred», GJER... Inge Eimhjellen-06/07/2018. NyeMedier Milliarden NÅ! «Medieforliket» i realiteten mer penger til... Inge Eimhjellen-04/04/2018. Sylvi-korskrypingen: kan FRP snart lære? NyeMedier Milliarden NÅ! Inge Eimhjellen-15/03/2018 Skuffende kronetak på pressestøtten (Oslo 11.04.14) Regjeringen vil innføre et statisk tilskuddstak på pressestøtten på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015. -Dette er skuffende. Et statisk kronetak bryter med selve innretningen i ordningen som for øvrig er dynamisk I anledning Nordiska Fredssamtal i Degerfors 2018 tok Stopp NATO en prat med Hashim Al-Malki fra Stockholmsavdelingen av Folket i Bild/Kulturfront, som står for arrangementet. Folket i Bild/Kulturfront er en forening og et tidsskrift som blant annet arbeider for antiimperialisme, folkets kultur og vern av ytrings- og trykkefriheten Sfm.no (Samfunnsmagasinet) er et av Norges eldste nettmagasiner. Vi er tverrpolitisk og helt ubundet partipolitisk. Vi mottar ikke pressestøtte, og drifter magasinet basert på gaver, annonser og artikler med annonsørinnhold. Vi følger uansett de regler som framkommer i Vær varsom-plakaten fra Norsk Presseforbund

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018 Medietilsyne

Pressestøtte, Dagsavisen Fjern bukken fra havresekken

 1. Pressestøtte - Emneside D
 2. Tre nye aviser får presse­støtte - Documen
 3. Sogn Avi
Finansavisen mister pressestøtten – VGIMG_5079 - MalviknyttDet største og stiligste korpsettømmer - Malviknytt
 • الجزيرة الرياضية 2 بث مباشر.
 • Honda cb650f accessories.
 • Tivoli åpningstider københavn.
 • Beste hvalsafari.
 • Ue boom 2 app.
 • Como buscar a alguien por su numero de celular.
 • Bergans knekken no 26.
 • Wanderung alpe obere kalle.
 • Lysekrone stor.
 • Japansk lønn pris.
 • Stingray stol norge.
 • Amenadiel erzengel.
 • Bikeport shop.
 • Geografi quiz med svar for barn.
 • Chicago pd viaplay.
 • Strandflate dannelse.
 • Landkylling bryst oppskrift.
 • Propangass lukt.
 • Bup saupstad.
 • Bilder treppenaufgang anordnen.
 • Nordlandsbanen 1962.
 • Music of 2005.
 • Folkeuniversitet oslo.
 • Programa para solucionar crucigramas.
 • The lost grove rs3.
 • Mötesplats göteborg järntorget.
 • Hbo vikings sesong 5.
 • Herbst bilder kostenlos.
 • Dogs4all 2017 resultat.
 • Bagger trickfilm deutsch.
 • Dadler snacks.
 • Westfalenbad hagen kritik.
 • Kokosolje hudkrem.
 • Akta graco babysete.
 • Nuclear cruiser.
 • The sinner serie.
 • Cannibal casting.
 • Svømmekurs for barn.
 • Världskoll lärarhandledning.
 • Stald stampe.
 • Du lure ikkje meg tekst.