Home

Enslig forsørger

Særfradraget gjelder deg som forsørger ett eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret Ytelse til enslig forsørger er samsvarende med stønad til enslig mor eller enslig far etter folketrygdloven. Formålet er å sikre inntekter til foreldre som er alene om omsorgen for barn. Dette er viktige ytelser både for den som er enslig forelder og for barnet

Prop

Enslige forsørgere - Skatteetate

Særfradrag for enslig forsørger. Særfradrag for enslig forsørger, gis med et fast beløp hver måned skattyteren mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Særfradrag vil si at man får fradrag i skattepliktig inntekt. - Fullt særfradrag for hele året er 48 804 kroner Når mister du støtte som enslig forsørger? Selv om du er ugift, skilt eller separert, har du ikke rett til støtte som enslig forsørger, hvis du bor sammen med den andre av barnets foreldre. Du mister også retten til stønad som enslig forsørger hvis du bor i et ekteskapslignende forhold, med en annen enn den andre av barnets foreldre, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene Som enslig forsørger kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. Dersom du har akutte økonomiske problemer kan du søke om sosialstønad. Kilder og aktuelle lenker: NAV - oversikt: enslig mor eller far. NAV - oversikt over stønader til enslig mor eller far Enslig forsørger under 18 år uten overgangsstønad . 9 348 kroner. Enslig forsørger over 18 år med overgangsstønad. 3 203 kroner. Enslig forsørger under 18 år med overgangsstønad. 0 kroner *Utstyrsstipendet kommer i tillegg. Hvor stort utstyrsstipend du får, avhenger av hvilket utdanningsprogram du tar Forkastelig ja, slik som hundekamper o.l !

På tur med Tore: Historien om en morder og en enslig forsørger

Enslig forsørger / Osloadvokaten

 1. VANSKELIG ØKONOMI: Som enslig forsørger kan det være vanskelig å få råd til boliglån, barnehage, bil og andre utgifter. Heldigvis finnes det hjelp å få. Foto: Shutterstock / ldutko Vis mer. Hvem kan få støtte? NAV opplyser at følgende vilkår må være oppfylt for å ha rett til støtte som enslig mor eller far
 2. Enslig forsørger med ett barn: 287 700. Enslig forsørger med to barn: 354 100. Enslig forsørger med tre barn: 420 500. Par uten barn: 331 900. Par med ett barn: 398 300
 3. Satsen er den samme for enslig forsørger som for foreldrepar som bor sammen. - Foreldre har krav på foreldrefradrag for utgifter til barnepass for barn under 12 år. Dersom barnet går i barnehage eller SFO, evt. tilsvarende, vil kostnadene normalt være rapportert av barnehagen/SFO, og forhåndsutfylt
 4. Det man må huske på som enslig forsørger er å bytte skatteklasse. Har du eneomsorg for barn under 18 år har du rett til skatteklasse 2 (noe som også gir et dobbelt så høyt personfradrag som skatteklasse 1. i ligningen). Som enslig far har du de samme rettighetene til økonomisk støtte som en enslig mor har
 5. Har du andre stønader som enslig forsørger så vil disde og forsvinne fra den datoen de får samboer. Før var det etter 12 mnd samboerskap under ekteskaplige forhold, men ble endringer i fjor og det gjelder fra den dagen du får samboer. Lucyna, 29 Des 2016 #5
 6. man er ikke enslig forsørger ved delt omsorg. Enkelt og greit. Da regnes alt for delt. (SFO, Barnehage, osv). Slik er det i NAV sine systemer. Du har ikke krav på stønader som enslig forsørger. Barnetrygd har ikke noe med enslig forsørger å gjøre. Den får du uansett om du er enslig eller ikke. Du får bare dobblet din del hvis du ikke.
 7. Når barnet har delt bosted, kan den forelderen som har lavest inntekt få barnebidrag av den andre

Etter et samlivsbrudd må dere bestemme hvor barnet skal ha fast bosted. Fast bosted handler om hvilke avgjørelser dere kan ta på vegne av barnet, ikke hvor mye tid barnet har med hver av dere Skattefradrag enslig forsørger. Av Anonym bruker, Mandag, klokken 20:52 i Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker 6 013 979 innlegg Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 6 013 979 innlegg · #1. Skrevet mandag, klokken 20:52. Er ikke noe flink til å google Man regnes som enslig forsørger når det er søkt om eller reist sak om separasjon eller skilsmisse, og det er brudd i samlivet. Stønad kan da innvilges fra måneden etter. Dette innebærer at en forelder kan oppfylle vilkårene for å motta stønader som enslig forsørger til tross for at forelderen har sivilstatus som gift, dersom vilkårene «faktisk samlivsbrudd» og «sak reist» er. Hos Nav regnes «enslig forsørger» en som er alene om omsorgen for barn og som ikke har et forhold til den andre av barnets foreldre. Klassifisering som enslig har også konsekvenser etter norsk skatteregler. Statistisk sentralbyrå regner som enslig en person som er ugift eller ikke er i et samboerskap

Enslig forsørger - Økonomi og permisjon - Klikk

Enslig forsørger og økonomi. En tråd i 'Alenegravid / Aleneforeldre' startet av Ssn, 25 Mar 2018. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Side 1 av 2 1 2 Neste > Ssn Andre møte med forumet. Jeg trenger litt hjelp til et noe sårt tema. Jeg er, og har vært siden fødsel, enslig forsørger til sønnen min på 5 år Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Men situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre Disponibel inntekt for enslig, enslig forelder med barn. Mange har lav disponibel inntekt og går i minus ved en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da er det en del kostnader som ikke er dekket. For eksempel vil mange ikke har råd til å ha den bilen som er forutsatt å koste 60.000 kroner i året Hvis du er enslig er minste uføretrygd på 294.391 kroner (2,91 G). Du kan få barnetillegg hvis du har barn under 18 år som ikke forsørger seg selv. Størrelsen på barnetillegget er 40 prosent av grunnbeløpet (40.540 kroner) for hvert barn

Eldste er du jo enslig forsørger til, yngste er du det om barnet er over 60% av tiden hos deg. Anonymkode: d36c7...2e6 Barnet er over 60% hos meg ja eldste er jo over 12 år.. var med tanke på omsorgslønn i «disse coronatider» Enslig forsørger. Etter foketrygdeloven kap. 15 gis det på nærmere vilkår økonomisk støtte til foreldre som har eneomsorgen for barn. Stønaden skal gi forsørgeren en muliget til å skaffe seg utdanning / arbeid slik at vedkommende på sikt kan forsørge seg og sine

Enslig forsørger en del av året. Klasse 2 gjelder for hele året. Hvis du for eksempel ble enslig forsørger i september, vil du få klasse 2 ved ligningen for 2008. Det betyr 10.878 kroner i lavere skatt. Barn over 18 å Det var ikke lett å sitte igjen som enslig forsørger i Kristiania. Men på en eller annen måte klarte hun det. Hun fikk endene til å møtes, men Tore aner ikke hvordan. Etter unionsoppløsningen var nemlig ikke svenskene særlig velsett, de kom jo hit og tok jobbene og det som var. I 1920 var Anna Sofia tilbake i Sverige Hei! Jeg lurer på om hvilken livsstandard en enslig forsørger med ett barn har hvis en må leve på trygdepenger? Er det mulig å eie egen leilighet etc på disse kronene? Får en kontantstøtte som enslig forsørger? Hvor mye får en til å leve for??? Og barnetrygd? Hilsener redd... Enslig forsørger. Det er et sentralt vilkår at forelderen er enslig og har aleneomsorg for barn. Dersom forelderen lever sammen med en annen person i et ekteskapsliknende forhold med felles husholdning, regnes den ikke som enslig mor eller far. Forelderen har da ikke rett til stønad Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad: Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12. Dagpenger og arbeidsavklaringspenger: Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist

Enslige forsørgere - Dinsid

Enslig skylder: 8 989: 8 874: Gift/samboende skyldner: 7 611: 7 513: Skyldner som forsørger ektefelle/samboer: 15 223 Forsørger du andre barn under 18, vil du fortsatt ha rett på skatteklasse 2. 12.000 kroner ekstra. For de fleste som blir lignet under klasse 2, utgjør skatteforskjellen 12 208 kroner, forutsatt at du ikke er omfattet av reglene for skattebegrensning En enslig forsørger har uansett den andre partens inntekt, ca 4500 ekstra å rutte med etter at barnehage/sfo er betalt. Da har heller ikke den enslig forsørgeren betale en krone av egne penger for å forsørge sitt barn. Den andre part og staten har betalt hele gildet

Stønadsordninger til enslige forsørger

Er lærling og blir enslig forsørger. 09.04.2018 2018 Økonomien din; Hvilke stønader har jeg rett på som enslig forsørger? 09.02.2015 2015 Lov og rett; Har jeg rett til støtte fra NAV som enslig mor? 14.08.2014 2014 Bolig / flytte hjemmefra; Enslig mor. Arbeidsledig. Kan Nav hjelpe meg med å betale husleie 19.10.2011 2011 Økonomien di Jeg vil helst ikke ha den Takk for engasjement). Kan jeg spørre hvordan du opplever dissosiasjon..? Bare om du vil svare altså God helg til deg også, fra Hei Jente31. Jeg opplever dissosiasjon på flere måter. For det første er det mye vesentlig informasjon om fortiden min, og spesielt traumene je.. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det de faktisk forsørger, men må søke om dette og dokumentere sin status som enslig forsørger. Les også Slik kan du bruke. Livsfasen som enslig forsørger er av ulik varighet i den enkeltes liv. Blant dem som var enslige forsørgere med barn under 16 år ved utgangen av 1990, og som inngår i det analyserte datamaterialet, var det i gjennomsnitt 55 måneder siden de var gått over i livsfasen som enslig forsørger Definisjon av enslig forsørger i Online Dictionary. Betydningen av enslig forsørger. Norsk oversettelse av enslig forsørger. Oversettelser av enslig forsørger. enslig forsørger synonymer, enslig forsørger antonymer. Informasjon om enslig forsørger i gratis engelsk online ordbok og leksikon. enslig forsørger

Hvor mange dager du kan være borte fra jobb, avhenger av flere faktorer, for eksempel antall barn, hvorvidt du er enslig forsørger eller om barnet er kronisk syk, forklarer juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm ved Infotjenester. Juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm Enslig forsørger. Hører til Seksualitet og Samliv. I dag vokser en stor del av barna opp i familier der foreldrene ikke er gift og mange opplever at foreldrene går fra hverandre. På begynnelsen av 1900-tallet var det en stor skam å få barn utenfor ekteskapet! I dag kan en enslig mor eller far søke stønad fra nav,. Enslig forsørger Vil ny samboer få betydning for barnebidraget? Publisert: 15.05.2018. Emneord: Barn og foreldre, Barnebidrag, Enslig forsørger, Økonomi, Samboerforhold, Samliv og samlivsbrudd. Jeg og min tidligere samboer har tre barn sammen som har delt fast bosted Forskjellige aleneforeldre. Forelder som er alene med omsorg for barn (enslig forsørger) Forelder som har samvær; Forelder som har delt omsorg; Forelder som har adoptert alene, eller blitt alene etter adopsjo I slutten av desember mottok drøyt 14.000 personer støtte som enslig forsørger. Dette er en nedgang på 5,7 prosent sammenlignet med året før

Enslig forsørger rettigheter altformamma.no : Hvilke rettigheter har jeg som enslig. Hvilke rettigheter har jeg som enslig forsørger? Er du ugift, skilt eller separert og er alene om den daglige omsorgen for barnet, så har du rett til en rekke økonomiske støtteordninger Enslig Forsørger Bergen - Finn firmaer, adresser, telefonnumre

Og dersom du er enslig forsørger for et barn over 18 år «belønner» Sigbjørn deg med en skatteøkning på nesten 13.000 kroner. Det er verdien av skatteklasse 2 som regjeringen foreslår å. Enslig forsørger vil dra nytte av økt barnebidrag på kroner 300 i måneden fra og med 1. september 2020. I tillegg vil du få reduserte SFO-utgifter på grunn av forslaget om at SFO-plass for første og andreklassinger skal koste maksimalt seks prosent av familiens bruttoinntekt fra neste høst

Han er enslig forsørger for to barn. NEGATIVT: Lars Helge Eide på Lillehammer bor alene med to barn - Det koster så mye å være aleneforsørger at det er for ille at regjeringen nå vil fjerne skatteklasse 2 for mange enslige forsørgere Enslig mor. Får jeg støtte hvis jeg flytter sammen med faren? 16.05.2011 2011 Stipend og støtte; Jeg er blitt enslig mor - hva slags støtte har jeg krav på fra NAV? 06.06.2013 2013 Økonomien din; Mamma er enslig forsørger hva kan hun få fra NAV? 15.12.2016 2016 Økonomien din; Jeg er gravid og enslig, hva slags støtte kan jeg få? 04.

Lånekassen - Eksempel på hvor mye foreldrestipend du kan f

- Jeg er enslig mor og enslig forsørger. Serien viser at det er helt OK å være det, noe jeg synes er viktig å få frem, særlig i disse tider hvor det pågår en diskusjon om det å få barn. Det er viktig å formidle at det er greit å ta ansvaret når man først har blitt gravid enslig forsørger på norsk bokmål oversettelse og definisjon enslig forsørger, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. enslig forsørger. Setningseksempler med enslig forsørger, oversettelse minne. OpenSubtitles2018.v3. Vår neste gjest er enslig forsørger. opensubtitles2 Enslig forsørger om statsbudsjettet: - Jeg har blitt redd. Regjeringen gjør for lite i neste års statsbudsjett for enslige forsørgere, mener alenemoren Kristine Kleppo. Satsene for barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag er på stedet hvil, mens barnehageprisen økes Enslige forsørgere (med barn 0-3 år) som mottar full overgangsstønad får også et småbarnstillegg (det utbetales ett småbarnstillegg pr. enslig forsørger uavhengig av hvor mange barn mellom 0 og 3 år vedkommende har). Satsen er: 660 pr. mnd. / 7 920 pr. år; Gjelder på ubestemt tid. Kilde: Nav.no: Barnetryg Særskilt sats (enslig minstepensjonist): 198 818 kr. (Satsen for enslige minstepensjonister er økt med 4 000 kroner til 202 818 fra 1. september 2019). Særskilt sats forsørger ektefelle (hvis man forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg): 297 955 k

Stikkord: enslig forsørger. Boligpodden #8: Flytte hjemmefra. I ukas episode har vi med oss vår egen kommunikasjonssjef, Tonje Rock Løwer. Det er snart skolestart og mange skal flytte hjemmefra for første gang Støtte fra NAV til enslig forsørger. En avtale eller avgjørelse om fast bosted kan utløse en rekke stønader til fast bostedsforelderen, herunder rett til overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad. I tillegg til å være fast bostedsforeldre må vedkommende være enslig forsørger for å få rett til disse ytelsene Nav vil ikke lenger gi overgangsstønad til aleneforsørgere som vil bli lærere, etter at lærerstudiet fra i høst ble femårig masterutdanning. For Marthine (23) betyr støtten på 17.000. Ifølge dommen fra Nord-Troms tingrett, har kvinnen overfor NAV oppgitt å være enslig forsørger for sine to barn, til tross for at hun og barnas far har bodd under samme tak. Svindelen skal ha foregått i ti år, fra kvinnen fødte deres første felles barn i 2004

Awa Bah - www

Enslig forsørger = foreldreansvar alene - Barn og familie

Stønad til enslig forsørger; 01 des 2011. Stønad til enslig forsørger . Skrevet av Idar H. Pedersen. Lokal beskrivelse. Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og stimulere til selvforsørgelse. Hvem kan få. Jevnaker kommune. Kirkegata 6 3520 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetorg kl 09.00-15.00. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 5 enslig forsørger oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk - Verdien av å bli satt i klasse 2 for en enslig forsørger var 12.208 kroner i 2011. I 2012 er verdien 12.698 kroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger til NA24

Alenemor - Dette har du krav på som alenemor - K

- Det er slik at barnehagen og SFO skal rapportere inn, men du må alltid sjekke om dette er blitt gjort. Hvis du ikke har fylt opp potten, på eksempelvis 40.000 kroner hvis du har to barn, kan du legge til flere utgifter som barnevakt, dagmamma, fritidsaktiviteter i SFO tiden og reisevei til og fra disse hvis det er omvei til jobb Dersom en av foreldrene er alvorlig syk, kan den andre bli vurdert som enslig forsørger og få 20 dager. Les mer om omsorgsdager hos NAV. Pleiepenger. Når et barn under 18 år blir sykt eller er under utredning for sykdom, kan det bli behov for omsorg utover de dagene en har rett til omsorgspenger

enslig forsørger kunne fremdeles velge å være hjemme i barnets tre første leveår. Fra 1. januar 2012 ble barnets alder strammet inn ytterligere. Nå gjelder aktivitetsplikten fra det yngste barnet fyller ett år. Det var en politisk debatt om treårsgrensen hindret enslige for Stønad til enslig forsørger Menn og kvinner som er alene om omsorgen for barn under åtte år, har etter loven stønadsrett på lik linje, enten han/hun er ugift, skilt eller separert forsørger. Hvis vedkommende ikke er i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorgen for barnet, kan det ytes overgangsstønad i inntil tre år

Drammens Tidende - Nå svinges sparekniven

Overgangsstønad enslig forsørger (Folketrygdloven kap. 5) Inntektssikring for personer som er alene med omsorgen for barn. Opphører ved fylte 18 år: HELFO: Egenandel lege (Folketrygdloven | 5-4) Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Alle over 16 år må betale egenandel opp til egenandelstak 1 Når BM får seg samboer så forsvinner status som enslig forsørger, det betyr at utvidet barnetrygd og fradrag som enslig forsørger faller bort. Da disse to stønader legges til i BM sin inntekt i forbindelse med beregning betyr det at BM sin beregningsmessige inntekt reduseres når BM får samboer Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger) Størrelsen på inntekt(ene) Reell formue; Samlede lån; Antall barn og alderen på dem; Om du eller partner har barn fra tidligere forhold; Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye Hvem som helst kan bli uføretrygdet, gjeldsslave, minstepensjonist, enslig forsørger, konkursrammet, offer for familievold eller havne i rehabilitering etter uheldige livsvalg. De synlige fattige er ofte rusmisbrukere, hjemløse eller tiggere, men de usynlige kan være din nabo, klassekamerat, venn eller kollega Et dokument som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. For eksempel hvis vi har tatt pant i din bankkonto gir en slik anvisning oss rett til å kreve at banken utbetaler beløpet fra kontoen din

Oppland Arbeiderblad - Politiet spanet på «fraskilt» ekteparØkt støtte til ettåringer: Kontantstøtten øker til 5000

Melde inn nytt legat eller registrere endringer i eksisterende legat? Endringer i legatene skjer kontinuelig og hvis du oppdager feil, mangler, vet om legater som burde være en del av boken eller har forslag til forbedringer av produktet, vennligst send en e-post til post@legathandboken.no . Personvern | Informasjonskapsler | Informasjonskapsle CatoSenteret tilbyr spesialisert rehabilitering for et bredt spekter av pasienter gjennom avtale med Helse Sør-Øst og Helse Midt. Vi hjelper brukerne til mestring i forhold til egen sykdom slik at de får økt livskvalitet og kan fungere best mulig i hverdagen Mente hun ikke var enslig forsørger. Kvinnen var blitt innvilget overgangsstønad men NAV mente nå å ha avdekket at kvinnen ikke var enslig forsørger. NAV stanset derfor utbetalingen av stønaden og varslet kvinnen om at de ville kreve tilbake det utbetalte beløpet. Hadde ikke krav på overgangsstønad likeve

STRENGE: Retten, som besto av Terje Andre FinsveenFrivillig liv- og uføreforsikringBarnetrygden på stedet hvil siden 1996Mange utfordringer for aleneforeldrePå tur med Tore: I bryggerienes fotsporPå tur med Tore: Romantikken blomstret på Sagene Ring

Alle Synonymer og løsninger for Enslig Forsørger i Kryssord løsninger og Synonym. Løsningen på dette kryssordet er 8 bokstaver langt og begynner med brevet Forsørger du andre barn under 18, vil du fortsatt ha rett på skatteklasse 2. 12 000 kroner ekstra For de fleste som blir lignet under klasse 2, utgjør skatteforskjellen 12 208 kroner, forutsatt at du ikke er omfattet av reglene for skattebegrensning Enslig forsørger med ett barn: kr 297 000: Enslig forsørger med to barn: kr 365 500: Enslig forsørger med tre barn: kr 434 000: Par med ett barn: kr 411 200: Par med to barn: kr 479 700: Par med tre barn: kr 548 200: Par med fire barn og over: kr 616 80 Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om utvidet barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning. Gruppe 7 Øvrige barn. Slik søker du barnehageplass. Slik søker du barnehageplas

 • Søt gjærbakst oppskrifter.
 • Indre sogn sparebank tlf.
 • Bruttolønn.
 • Lys i støttemur.
 • Befahren von waldwegen mit kraftfahrzeugen 2017.
 • Picasso museum antibes.
 • Sparkasse illertissen öffnungszeiten.
 • Sigdal knekkebrød pris.
 • Kongruens grammatikk.
 • Aceton andedräkt alkohol.
 • Pro mente freizeitgruppen.
 • Werner klemperer.
 • Hva er forspenning av skruer.
 • Tidlig ultralyd kari utne.
 • Christliche wohnungssuche berlin.
 • Shuaib khan loyal.
 • Blitt lurt på finn.
 • Helse og oppvekstfag vg1 eksamen.
 • Bamble lensmannskontor.
 • Konkretisering i matematikk.
 • Resultater vinter ol 1936.
 • Hva er forskjellen på lam og sauekjøtt.
 • Iphone 5c technische daten.
 • Alanya.
 • Pension nersingen.
 • Erikson wiki.
 • Pacho narcos wiki.
 • Pablo escobar son rich.
 • Klp nåtid.
 • Iransk restaurant drammen.
 • Oversikt over innholdstjenester.
 • Minecraft.
 • Ron howard star wars.
 • Stingray stol norge.
 • Bayerische staatsbibliothek.
 • Deutsche bahn reklamation.
 • Akita inu preis.
 • Campingplass atlanterhavsveien.
 • Mio min mio analyse.
 • Selvforsvar for eldre.
 • Konverter til pdf.