Home

Normalkontrakten

Normalkontrakt Oversetterforeninge

 1. Normalkontrakt for oversettelser Normalkontrakt for oversettelser som gjelder fra 1.1.2020 finner du her: Avtale om normalkontrakt 2020 Normalkontrakt for oversettelser 2020 Normalkontraktsvilkår 2020 Merk at det bare er selve normalkontrakten som trenger å undertegnes. Normalt honorar fra 1. juli 2020 er kr 222 per 1000 tegn, medregnet mellomrom
 2. Denne normalkontrakten skal suppleres med en egen avtale for digitale utgivelser. Her beregnes forfatternes royalty av forlagets netto salgsinntekt. Dersom det ikke foreligger noen digital utgivelse av teksten og det er gått tre år etter utløpet av det år siste opplag av boken ble utgitt i bokform fra forlaget kan forfatteren kreve digital utgivelse
 3. Normalkontrakten inneholder bransjens standardvilkår og anbefales benyttet også når oversetter og/eller forlag ikke er medlem av de respektive foreningene. Normalt honorar fra 1. juli 2020 er kr 222,00 per 1000 tegn, medregnet mellomrom
 4. NORMALKONTRAKT for utgivelse av litterære verk i tidsskrift mellom., nedenfor kalt Forfatteren, og ., nedenfor kalt.
 5. 3.2.5 Heves normalkontrakten helt eller delvis, går de rettigheter til verket hevingen gjelder tilbake til forfatteren This triggers the tooltip. Forfatteren kan i så fall beholde eventuelt mottatt honorar, og kreve erstatning for påregnelig tap utover dette som skyldes uaktsomhet fra forlaget eller noen forlaget svarer for This triggers the tooltip
 6. 16. NORMALKONTRAKTENS OPPHØR Normalkontrakten kan sies opp av begge parter med ett års skriftlig varsel etter utgangen av det femte år etter at siste opplag i bokform er satt i salg. For verk som er utgitt for undervisningsformål er oppsigelsesfristen to år
 7. Normalkontrakten — ny honorarsats. august 12, 2018. Normalt honorar fra 1. juli 2018 er kr 211,06 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 205,12)

Forfatterinnene Anne B. Ragde og Unni Lindell setter i en kronikk i Aftenposten 14. juni fokus på Den norske Forfatterforenings (DnF) manglende evne til å bedre lønnsforholdene for skjønnlitterære forfattere. Det er en betimelig kritikk, som også kan rettes mot Norsk faglitterær forfatterforening (NFF). Norske faglitterære forfattere har enda dårligere vilkår enn de skjønnlitterære. Normalkontrakten er fremforhandlet mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Royalty i bokklubb. For utgivelse av skjønnlitterære bøker i bokklubb, beregnes det i henhold til den norske avtalene ni prosent royalty. Royaltyen blir regnet ut fra heftepris, som utgjør 85 prosent av utsalgsprisen Normalkontrakten — normalsats. juli 3, 2018. Normalhonoraret skal justeres etter den alminnelige årlige lønnsutviklingen for ansatte i medlemsforlag i Den norske Forleggerforening som har tariffavtale med Handel og Kontor. Sentrale og lokale tillegg tas med i beregningen Slutter seg til normalkontrakten. Av BOK365 - 10. desember 2019. Signerer med Forleggerforeningen: Forfatterforbundet er nå formelt tilsluttet normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening. - Dette er en ratifisering av eksisterende avtaleverk som. Normalkontrakten er et resultat av mange års forhandlinger og justeringer mellom Den norske forfatterforening, DnF, og Forleggerforeningen. Alle medlemmene av Forleggerforeningen følger denne kontrakten, og de fleste av forlagene som står utenfor gjør også det. Men noen forlag utenfor Forleggerforeningen benytter tilpassede versjoner, eller forenklede utgaver

4. februar ble det avholdt informasjonsmøte om den nye normalkontrakten for oversettelse. Det ble gjennomgått hva som er de viktigste endringene, hva endringene betyr for deg som oversetter og hva man må passe på ved inngåelse av kontrakten. Det var også åpent for spørsmål fra salen. Videoopptaket kan ses her Flere oppslag i Klassekampen etterlater et inntrykk av at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) ikke står bak den kollektive avtalen - normalkontrakten - som gjelder for faglitterære utgivelser.Dette er en misforståelse. Bokmagasinets redaktør (22. juni) mener jeg fremstår uklar, og at NFFO ikke kan være både for og imot individuelle avtaler på samme tid Normalkontrakten. Facebook Tweet Skriv ut Ikke rent sjelden beskyldes forlagsbransjen for å tenke for mye butikk og for lite på litteraturen. Av og til har jeg imidlertid lurt på om storforlagene noen ganger tenker for lite på nettopp forretningsdelen av driften. Et eksempel er.

Er det nokon som veit om den såkalla normalkontrakten mellom forfattar og forlag opnar for at ein både kan gje ut ei bok digitalt på eiga hand og som eventuell papirbok i eit forlag? 0. Svar. Skrivehula Reply to Hamiso de Utd 3 år side Normalkontrakten sier ingenting om honorar ved lansering av en ny bok, men etter sedvane har ren lansering vært unntatt honorar. Mange forfattere ønsker å lese så mye som mulig fra bøkene sine, og etter Norsk Forfattersentrums mening kan gratisoppdrag aksepteres i lanseringsøyemed i bestemte sammenhenger som

Slutter seg til normalkontrakten. 10. desember 2019. 0. Signerer med Forleggerforeningen: Forfatterforbundet er nå formelt tilsluttet normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening. Mest lest. Starter nytt forlag - Trekker ikke boke Kategoriarkiver: normalkontrakten Oversetter John Gottman seg selv til norsk? Bok365 presenterer månedlig en oversikt over bestselgende oversatt sakprosa. På førsteplass i februar finner vi John Gottmans samlivsbok Det kvinner vil ha, det menn vil ha Normalkontrakten. Normalkontrakten regulerer i detalj forfatterens og forlagets rettigheter og plikter. Avtalen inngås normalt når manuset er antatt for utgivelse, og forutsetter at forlaget har hatt mulighet til å vurdere både innhold og form. Det er forlagsredaktøren som har ansvaret for å utarbeide kontrakten I følge normalkontrakten får en skjønnlitterær forfatter 15 prosent av hefteprisen (85 prosent av utsalgsprisen) av de første 5000 eksemplarene og 20 prosent av alle eksemplarer over 5000. Mer Flere romanforfattere reagerer kraftig på at Jens Stoltenberg (57) har sikret seg en bedre royaltyavtale med Gyldendal Forfatteren får heller ikke et minstehonorar, slik normalkontrakten krever. - Jeg har sett mange avtaler som dette, hvor forfatteren selv skal kjøpe opp opplag

I denne gamle versjonen av Normalkontrakten er forlaget pålagt en aktivitetsplikt som sier at hvis det etter fire år selges mindre enn 300 CD-er i året, kan forfatteren kreve lydbokrettighetene. Normalkontrakten hindrer ikke forfatter og forlag i å avtale vilkår som avviker fra kontrakten, men Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening kjenner ikke til andre eksempler på avtale om høyere royalty enn den knyttet til Jens Stoltenbergs bok. Mer Gjennom normalkontrakten (se nedenfor) overdrar du som forfatter forlagsrettighetene til åndsverket til forlaget, det vil si retten til å framstille, mangfoldiggjøre og utgi første og påfølgende opplag og utgaver av verket ditt - Vi ser at slike klausuler er i ferd med å bli en del av den nye normalkontrakten for våre medlemmer, sier hun. - Jeg lurer virkelig på om det er hensiktsmessig at så mange unge får klausuler. Det kan være hemmende for mobiliteten i arbeidsmarkedet Hovedregelen er minst tre år etter utgivelse.Leder Jan Ove Ekeberg i det nyopprettede Forfatterforbundet mener det er på høy tid at denne delen av normalkontrakten endres.- I praksis har forlaget rettighetene helt til et verk har mistet all kommersiell verdi. Det mener vi er ganske horribelt, sier han til avisen

Normalkontrakt for oversettere - Norsk faglitterær

 1. Når du utgir bøker som andre har skrevet, må du inngå kontrakt. I Norge er det enkelt, med Normalkontrakten. Vil du utgi utenlandske forfattere, må du inngå kontrakt med forfatteren eller agenten. Som i Norge har de økonomiske krav til forskudd og kontrakter som du må innfri. Typisk royalty er 5 til 12 prosent, og [
 2. Forfatterne får støtte fra en nykommer, Forfatterforbundet, som ble stiftet tidligere i år. 350 medlemmer har det fått, og leder Jan Ove Ekeberg mener at normalkontrakten mellom forlag og.
 3. Det er vanlig å bruke normalkontraktene også for forfattere som ikke er medlem i en forfatterforening, og mange forlag som ikke er medlem i Forleggerforeningen bruker også normalkontrakten som mal. Les kontrakten nøye. I det øyeblikket du undertegner kontrakten, overdrar du rettighetene fra deg til forlaget
 4. Bestemmelsen i normalkontrakten om at uoverenstemmelse mellom partene skal søkes løst ved å konferere Norsk standard (NS) 3400,3408 og 3420 gjelder både for uoverenstemmelser i normalkontakten og i anbudet. Dette fordi akseptert anbud gitt på anbudsformularet (M-271) er ment å skulle inngå som en del av endelig kontrakt (M-272)

Normalkontrakt - NB

Boka skal utgis – hva nå? – NBU

Video: Normalkontrakten — ny honorarsats - Nettverkste

normalkontrakten for skuespillere ble inngått i 1908. Normalkontrakten forpliktet teateret til å engasjere skuespilleren for et spilleår av gangen, regnet fra 1. september. (13) Ved revisjonen av normalkontrakten i 1910 ble det presisert at den også gjaldt for omreisende teatre. I 1926 ble det tilføyd flere bestemmelser i kontrakten I medhold av normalkontrakten mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen, har forfatteren rett til å heve kontrakten dersom forlaget ikke har utgitt verket innen 18 måneder etter at forlaget fikk trykkeferdig manuskript. Heving kan også skje dersom: verket er utsolgt og Normalkontrakten for barne- og ungdomslitteratur, med hjelpelinjer, kan du lese mer om her. Taran Bjørnstad, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), oppfordrer småforlag til å bruke Normalkontrakten. Foto: Stine Friis Hals Ifølge Dagens Næringsliv har Stoltenberg brukt sin gode venn Knut Brundtland til å forhandle fram en avtale om royalty som er høyere enn normalkontrakten. Avtalen skal ha blitt framforhandlet. Bruk normalkontrakten! av Eystein Hanssen | mai 21, 2019 | Blogg. Alle bør bruke normalkontrakten. Den forhindrer unødig forskjellsbehandling, og gir oss forfattere rimelig beskyttelse mot at våre åndsverk ikke utnyttes på urimelig vis. les mer. Brev til kulturministeren

Allsidige dager for juristene - Norsk faglitterær

Mot en ny normalkontrakt - Aftenposte

Ingen vanlige forlag krever at forfatteren må forhåndsselge bøker. De forholder seg vanligvis til Normalkontrakten. Det kan se ut som du har avtale med et (selvpubliserings-)forlag, som vil overlate risikoen for utgivelsen til forfatteren. Jeg vil råde deg til å se nøye på betingelsene i kontrakten Normalkontrakten punkt 4.3 første ledd gir ikke rett til tilleggshonorar når det ikke foreligger en overdragelse. Jeg er enig med den samlede lagmannsrett i spørsmålet om Frislids samtykke var nødvendig for å inngå avtalen med bokklubben, og nøyer meg med å vise til rettens begrunnelse. Forlaget kan ikke anses å ha opptrådt illojalt Medlemmer av forfatterforeningen er bundet av normalkontrakten overfor alle forlag som er med i forleggerforeningen - og vice versa. Er én av partene ikke medlem, er normalkontrakten frivillig Normalkontrakten med forleggerne foreligger. Kontrakten er bindende for NKFs medlemmer. NKF er etablert som fagforening. Nordisk Komponistråd vedtar at elektronisk musikk kan inngå i programmene til Nordiske Musikkdager. 1959. Avtale med Egil Monn-Iversen AS og Norsk Musikkproduksjon om utgivelse av verker på plate

Royalty - Wikipedi

Normalkontrakten — normalsats - Nettverkste

Den siden av saken skal altså inn på et juridisk spor som handler om forutsetningene i den såkalte normalkontrakten. Det kan være nyttig og oppklarende. Oktober forlag valgte som kjent å avslutte samarbeidet med forfatteren etter å ha fått kjennskap til at han ble domfelt i 2003 Tore Slaatta jens stoltenberg sakprosa Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening normalkontrakten royalties. Eirin Andresen Betten. Journalist . Relatert. Bøker / Anmeldelse / Politisk biografi. Bøker / Anmeldelse / Politisk biografi. Vår tids mann Rammeavtalen og normalkontrakten mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) regulerer forholdet mellom dramatikeren og oppdragsgiveren. Disse er ikke gyldige for frittstående produksjoner, men NDF har laget et forslag til avtale for historiske spill. Dette ligger på forbundets nettsider SIK-avtalen og Normalkontrakten gir den tilsatte rett til å fastholde at lønn skal utbetales på de avtalte tidspunkt, uavhengig av utsettelsen. Det samme gjelder utbetaling av feriepenger og innskudd til pensjonsspareordningen i Sparebank 1 - Vi forholder oss til normalkontrakten, svarer Mona Ek på spørsmål om hvor mye Nesbø tjener per bok. Avtalen gir forfatterne en royalty på 12,5 prosent av de første 15.000,.

Slutter seg til normalkontrakten BOK365

I normalkontrakten avtales det samlet lønn for instruktørens arbeid basert på den enkelte produksjonens tidsramme. 2.4 Særskilte avtaler Inngås det en særavtale med instruktøren uten at avtalen har hjemmel i denne overens-komsten eller i den vedtatte normalkontrakten, kan avtalen settes til side med mindre den er spesielt godkjent av NScF Ved beslutning om utgivelse setter forlaget opp en avtale basert på Normalkontrakten mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening. Forfatterens inntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgte eksemplar 13:30: Normalkontrakten på 30 minutter. Jan Terje Helmli / Anna Moxnes Stabell. Hva dekkes av normalkontrakten? Hva sier kontraktene om digitale læremidler? Hvordan kan NFFO hjelpe oss til å få til gode avtaler? NFFOs juridiske rådgivere gir en gjennomgang av normalkontrakten og svarer på spørsmål Du vil få tips om kva du bør vere merksam på og prøve å forhandle på i normalkontrakten. Marknadsføring av bøker er og skal vere forlagas ansvar. Men mange medlemmer opplev at forlaga har mindre og mindre tid til kvar tittel, og ønskjer innspel på kva dei kan gjere for å få bøkene sine med i den offentlege samtalen I henhold til normalkontrakten mellom forlag og forfatter vil jo forfatteren ha krav på erstatning hvis boken ikke blir gitt ut. Klare avtaler Det er viktig at avtalene med den biograferte og forfatteren regulerer virkningen av at den biograferte trekker seg fra prosjektet

Som formann i Norsk Skuespillerforbund i to perioder, 1951-61 og 1965-67, ledet Ella Hval gjennomføringen av en rekke svært vanskelige forhandlinger med teatrene omkring fornyelse av normalkontrakten av 1910, og hun forhandlet med NRK om avtaler for skuespillere i forbindelse med det nye mediet fjernsynet Det finnes muligens noen forlag som ikke bruker normalkontrakten, men det har jeg personlig ikke vært borti. Det er jo ikke alle forlag som er medlem av Forleggerforeningen. Hva du får i forskudd, og hva du faktisk tjener til slutt, er fullstendig avhengig av opplag og faktisk salg, så det er umulig å si noe om.

Bruk normalkontrakten! Forfatterforbunde

 1. Norsk kulturråd betaler ein del av royaltyen til forfattarane, slik at han aukar frå prosentsatsen i normalkontrakten til 20 % for innkjøpte prosa- og dramatikkbøker og til 22,5 % for lyrikkbøker. Slik hjelper ordninga til å betre dei økonomiske kåra for forfattarane. Kva kan få innkjø
 2. I henhold til normalkontrakten mellom forlag og forfatter vil jo forfatteren ha krav på erstatning hvis boken ikke blir gitt ut. Klare avtaler. Det er viktig at avtalene med den biograferte og forfatteren regulerer virkningen av at den biograferte trekker seg fra prosjektet
 3. Normalkontrakten eller etter nærmere forhandlinger mellom Produsent og Forfatter. Filmretten overdras til Produsenten som får enerett til én innspilling av Manus i en eller flere språkversjoner og rett til å fornye filmen med tekst og/eller tale på andre språk, for fem - 5 - år ved undertegning av Normalkontrakt
 4. Norsk kulturråd betaler ein del av royaltyen til forfattarane, slik at han aukar frå prosentsatsen i normalkontrakten til 22,5 %. Slik hjelper ordninga til å betre dei økonomiske kåra for forfattarane. Kva kan kjøpast inn? Ordninga gjeld ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge,.
 5. Dette er en nå-beskrivelse som kanskje kan være relevant for den begrensede del av vitenskapelig publisering som kan forholde seg til normalkontrakten (Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift) som er utarbeidet i samarbeid mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Avtaler - Den Norske Forleggerforenin

 1. Jens Stoltenberg selvbiografi «Min historie» gikk rett til topps på bestselgerlistene da den kom ut i forrige uke. Ifølge Dagens Næringsliv har Stoltenberg brukt sin gode venn Knut Brundtland til å forhandle fram en avtale om royalty som er høyere enn normalkontrakten. Avtalen skal ha blitt framforhandlet allerede i 2007
 2. ister Jens Stoltenberg har stor suksess med sin selvbiografi «Min historie». Det er ham vel unt
 3. I denne veiledningen ønsker vi å gi deg som er eller ønsker å bli forfatter noen råd før du starter skrivingen
 4. Andre eksempler er royaltybetingelsene i normalkontrakten og synliggjøringen i bokhandelen. Jeg ser absolutt ingen gode grunner til at vi skal forskjellsbehandle sjangrene så radikalt, sier Vestbø til Klassekampen. Lønnsomt med skjønnlitteratur
 5. Vær oppmerksom på at den norske normalkontrakten innebærer begrensninger på gjenbruk dersom utdrag fra boken fremdeles brukes i kompendier. Rettighetsklarering Når forfatter skriver fra seg rettigheter til utgiver må publikasjonen rettighetsklareres før den kan brukes videre, også av forfatter selv
 6. Normalkontrakten skulle vært brukt når man brukte blankett, slik man gjorde i vår sak. Jeg kommer tilbake til betydningen av det. (40) Bestemmelser som kan ha interesse for spørsmålet om innløsningsadgang for utløseren
 7. Normalkontrakten bør moderniseres, maktkonsentrasjonen i bransjen er for stor, bibliotek legges ned og den bokbransjen vi kjente, er i stor endring. Jo flere som står sammen, desto mer kan vi.

Normalkontrakten skal angi oppgavens art, prøve- og opptaksdager, honorar og andre forhold som er avtalt. 2.3. Skuespilleren plikter innen avtalt tid, å returnere ett eksemplar av normalkontrakten i undertegnet stand, eller gi tilbakemelding til NRK om at normalkontrakten ikke aksepteres Fylket har bedt driftsentreprenørene komme med innspill til kontraktsforslaget, som skiller seg fra «normalkontrakten» på flere områder. I tillegg til punktet om kontorfellesskap, foreslås det å avgjøre beste tilbud ut i fra en vurdering der pris teller 70 prosent, mens kvalitet og gjennomføringsevne teller 30 prosent Kontraktbetingelser. Som medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk oversetterforening baserer jeg meg på den normalkontrakten som er utarbeidet mellom på den ene side disse to foreningene og på den annen side Den norske Forleggerforening.Med utgangspunkt i denne kan det så forhandles om betingelsene for det enkelte verk normalkontrakten for et medlem av NScF, Cecilie Mosli. NRK hadde derfor ikke ubegrensede rettigheter til produksjonen. Det var løpende kontakt mellom foreningen og NRK med sikte på å få løst dette rettighetsspørsmålet. Dette ble drøftet sammen med spørsmålet om endring av rettighetsbestemmelsen i Fjernsynsavtalen normalkontrakten som er utarbeidet mellom Forleggerforeningen og Faglitterær forfatterforening. Skulle Statoil ikke ønske å publisere verket, vil rettighetene til mangfoldiggjøring overføres til forfatterne. Det er to begrensende forhold på bruk av internt materiale. Det kan foreligge bedriftshemmeligheter, o

Momenter fra normalkontrakten: Presisering av hvordan resultatene fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for offentligheten, og krav om frieksemplarer av publikasjoner til Fondet på grunnlag av prosjektet. Fondet har adgang til å foreta en evaluering av prosjektet Med en allerede sårbar støtteordning for sakprosalitteratur hos Kulturrådet hvor knappe 20 titler kjøpes inn årlig, er det et behov for å nå unge lesere gjennom andre kanaler. Dårligere royaltysatser i normalkontrakten (utenom eks. statsministere som har pensjonert seg fra solidaritetsprinsipper) skaper usikkerhet hos forfatterne Journalist og forfatter. Foreldre: Kjøpmann Bernhard Bjørnsen (1901-75) og butikkekspeditør Marie Magnusson (1902-83). Gift 1968 med rådgiver Torill Johnsen (11.7.1948-), datter av rektor Roald Johnsen og hustru Ellinor. Bjørnsen er mest kjent som faglitterær forfatter, filmkritiker og organisasjonsmann.Bjørnsen vokste opp i Stavanger som sønn av foreldre uten boklig bakgrunn Normalkontrakten som benyttes ved utgivelser for barn- og ungdom er fremforhandlet mellom Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening eller Norsk faglitterær forfatterforening. Les også: vil du bli forfatter hos Aschehoug? Forfatterens inntekt. Forfatterens inntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgte eksemplar Ragnar Frislid (født 29. juni 1926, død 14. juni 2009) var en norsk fotograf, redaktør, forfatter og oversetter.. Frislid startet sin arbeidskarriere som skogsarbeider. I 1950 begynte han som journalist i Dagbladet, der han også signerte innlegg med sitt pseudonym «Trollet».Han arbeidet i avisen i en tiårsperiode

Og for å være helt tydelig: Både Strawberry Publishing og vi forfattere støtter opp under den såkalte normalkontrakten i norsk bokbransje Hos forlaget får forfatter forskudd etter normalkontrakten, men en selvpubliserende må vente på inntektene fra salg. En selvpubliserende nyter sjelden godt av litteraturstøtteordninger. Norsk Kulturråd vurderer meget få - om noen - selvpubliserte bøker for innkjøp - Normalkontrakten for vitenskapelig publisering er forbilledlig forfattervennlig, men representerer et unntak i den store sammenhengen No vil universiteta publisere sjølve (Forskerforum) Europeiske universiteter med egen publiseringsplattfor - Blink Hus har i all hovedsak hvite bad som del av normalkontrakten. Selv om dette kan endres, velger de fleste å beholde det hvite. I hyttemarkedet er det derimot flere som velger mørk innredning på badet, forteller Marit Nedkvitne Tveite, butikkleder hos Sigdal Voss kjøkkensenter. Hvitt blir aldri feil på badet. Innredning fra Forma Et raskt regnestykke basert på normalkontrakten - viser at hun vil tjene godt over én million kroner dersom det tredje og fjerde opplaget selges ut

NFFO står fast ved normalkontrakten! - Norsk faglitterær

Den norske normalkontrakten for utgivelse i fagtidsskrifter gir forlaget en eksklusiv rett til utnyttelse på papir i 18 måneder fra utgivelsestidspunktet. Forlagets rett til digital utgivelse er derimot ikke-eksklusiv, og forfatter kan umiddelbart etter publisering legg Normalkontrakten for Sivilingeniører. 8 Se som eksempel LE- 1992- 318, hvor en person hadde solgt sin virksomhet, og som i den forbindelse hadde forpliktet seg til ikke å involvere seg i konkurrerende virksomhet i distriktet så lenge kjøperen ikke solgte virksomheten videre Normalkontrakten findes ikke længere! De normalformularer eller standardkontrakter som tidligere var aftalt med Forlæggerforeningen (nu Danske Forlag) er ikke længere gældende, og kan kun i begrænset omfang bruges til inspiration. De gamle normalkontrakter indeholder f.eks. ikke noget om digitale rettigheder. 31. januar 201

normalkontrakten morgenbladet

 1. «Slik loven og normalkontrakten er bygget opp, er arbeidstakers rett til særskilt godtgjørelse knyttet opp mot arbeidsgivers rett til å overta retten til oppfinnelser som faller inn under §4 første ledd. den sterke tilknytning til arbeidsforholdet ligger til grunn for arbeidsgivers rettighetsposisjon.
 2. som normalkontrakten) utarbeidet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). (15) Den ankende part, Lars Esben Lundgaard, har i korte trekk gjort gjeldende: (16) Lagmannsretten har uriktig lagt til grunn at oppfinnelsen ble gjort som ledd i et oppdrag som hans arbeidsgiver hadde fått om utvikling av en diagnosemetode
 3. Det fremgår av §2 i Normalkontrakten at det er teatersjefen som har den avgjørende myndighet, så vel når det gjelder engasjement av skuespillere som bearbeidelse og beskjæringer i stykket. Det fremgår av §5 at instruktøren har plikt til å møte frem til bestemte tider kl. 11-15, under prøvene
Klassekampenarkivet | Åpner for forhandlinger

Når skriver jeg kontrakt? - NB

Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queu Det var egentlig ikke helt sånn jeg hadde forestilt meg mitt eget forlag. Opp gjennom åra har jeg hatt mange ideer til forlagsvirksomhet, men alle har stranda på alle ressursene som må brukes på et skikkelig forlag og som jeg heller vil bruke på skriving. Jeg hadde også forestilt meg at forlaget skulle ha e 4. februar ble det avholdt informasjonsmøte om den nye normalkontrakten for oversettelse. Det ble gjennomgått hva som er de viktigste endringene, hva endringene betyr for deg som oversetter og hva man må passe på ved inngåelse av kontrakten. Det var også åpent for spørsmål fra salen. Videoo.. Dårligere royaltysatser i normalkontrakten (utenom eks. statsministere som har pensjonert seg fra solidaritetsprinsipper) skaper usikkerhet hos forfatterne. Et raust budsjett til Faktafyk kunne gjort noe med det også

Medlemsoversikt | Oversetterforeningen

Kildeordpris iht. normalkontrakten. January 7, 2013 by bjornarmag. test - full tekst kommer snart! Posted in $. Hvis der efter 2 ♣ fra Vest kommer en indmelding, fx. 2 ♦, fra Nord bliver det vanskeligt at finde normalkontrakten, 6 ♥, og at få den kontrakt på den stærke hånd.Men Øst kan med den angivne metode doble og vise 2 eller flere kontroller (her er der tre), og Vest kan med sin minimumshånd med 22-24 hp melde 2ut, som Svarer i Øst så kan hæve til 4ut da han har ikke to, men hele tre. Normalkontrakten: Ny sats for 2 dager siden Nilles Litteratur. Neige rouge - Simone van der Vlugt for 5 dager siden literature connoisseur. Fiktion: Ur Hembygdshistoria, tidningsklipp,1980-1985 for 6 dager siden bokmerker.org. SOMMERTIPS: Et hørespill fra 197 Normalkontrakten: Ny sats for 4 dager siden ebokhylla mi. Krim i kjøkkenhagen, en junisamling for 2 uker siden Lattermilds bokblogg. Sommerlesebingo for 3 uker siden Boktoka. Människor framför robotar för markarbeten i Stockholm for 3 uker siden Bokhora. Jag mailar min ljudboksap Først normalkontrakten, så billigbokkontrakten, e-bokkontraktene og nå til slutt strømmingsavtalen. Arbeide med å reforhandle og også opprette nye kollektive kollektive avtaler har med andre ord vært helt sentralt

M-41/1994 - Nye anbuds- og normalkontraktformular for

Normalkontrakten: Ny sats 22 timmar sedan Bodil Zalesky. vägen tillbaka 23 timmar sedan Kulturdelen. Amadeus med National Theatre 1 dag sedan violensboksida. Witt-Brattström,Ebba: Historiens metoo vrål 5 dagar sedan Bogstavsamleren. Guide til antikvariater i Nordjylland 1 vecka sedan Manier och poesi Men i normalkontrakten mellom forfatter og forlag (som alle mine bøker er underlagt) står det blant annet: Forfatteren kan selv eller gjennom andre utnytte deler av verket i elektronisk o.l. form, i den utstrekning dette ikke kan skade forlagets utnyttelse av sine rettigheter til verket Normalkontrakten af februar 1980 tager ikke højde for udviklingen af digitale udgivelsesformater og er derfor på mange punkter utidssvarende, herunder også ift. taksterne. Modtager du en forlagskontrakt, der henviser til Normalformularen af februar 1980, bør du sammenligne den nøje med originalen

Oversetterforeningen

Normalkontrakten Oversetterforeninge

Haugesund trodde de var lure og skulle omgå normalkontrakten, fikk det rett i trynet i stedet. Når folk som er kreative med avtaleinngåelser opplever kosmisk karma, synes jeg personlig det er ganske festlig. At media velger å ta den vinklingen som genererer mest klikk er ikke Koteng sin feil Appen er ferdig! Kjøp her Sellfy-pris: 5,90€ (ca.50kr) Framandkar handlar om identitet, kjønn og kropp. Dikta er korte og tilsynelatande enkle. Framandkar er Tarald Steins første diktsamling. Den trykte utgåva kom i 2008 på Tiden forlag, men er no endeleg tilgjengeleg som android-app. Dette er T.S. forlag si andre utgjeving, på under eit halvår Tillægtil normalkontrakten om jobløn..33 Tillæg til normalkontrakten om rådighedsvagt 34 Aftaleom overførsel af ferie..>> 35. 3 OVERENSKOMST mellem TV 2 og Dansk Metal Mellem TV 2 DANMARK A/S og 100 % ejede datterselskaber (herefter kaldet TV 2) og Dansk Metal er.

Mitt liv som dust | OversetterforeningenLitteraturpolitikk - Norsk faglitterær forfatter- og
 • Feto de 2 meses y medio.
 • Brattvåg stadion.
 • 3 raum wohnung bautzen.
 • Aston martin amr.
 • Chicago pd viaplay.
 • Serebii events.
 • Fyllenäsa.
 • Hotel paradies rosenheim cops.
 • Atemwegserkrankungen symptome.
 • Alt for deg.
 • Hertz åsane.
 • Scorpions butikk oslo.
 • Ks system tømrer.
 • Winter zoo hannover eislaufen.
 • Søvnbehov 12 år.
 • Kommunal bolig mosjøen.
 • Orbital piercing.
 • Genesis author.
 • Münchner wochenanzeiger stellenangebote.
 • Huawei q22 remote control.
 • Theme norsk.
 • Fastest animals in the world list.
 • Utstikkere baking.
 • Edward iv.
 • Så stemorsblomst.
 • Steakhouse toscana naumburg.
 • Celebrity equinox position.
 • Arcticfx graphics polaris.
 • Gcs norsk.
 • Arbeitsamt bad homburg.
 • Nærmere oslo soul children.
 • Herzogschloss straubing öffnungszeiten.
 • Aldersgrense alkohol historie.
 • Bahn schnäppchenfinder.
 • Enkle kaker uten egg.
 • Klasmühle, odenthal.
 • Windfinder lubmin.
 • Miesbacher merkur hausham.
 • Konverter til pdf.
 • Klima og miljodepartementet.
 • Myrvegen døgn.