Home

Avdelinger mattilsynet

Send epost til postmottak@mattilsynet.no, eller ring 22400000, kvardager 8-15.45 (-1500 om sommaren) E-post: postmottak@mattilsynet.no Åpningstider. Regiondirektør. Bjørn Røthe Knudtsen Tlf. 22 77 91 77 Bilde på Flickr. Regional kommunikasjonsrådgiver. Kjell Løvik Mobil: 95 75 85 74. Avdeling Gauldal. Dekker kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralbord: 22 40 00 00 E-post: postmottak@mattilsynet.no.

E-post: postmottak@mattilsynet.no Åpningstider. Kontorsted: Moerveien 12, 1430 Ås; Avdelingssjef: Abdelkarim Abdellaue Tlf: 22 77 91 33 Mobil: 400 42 328. Avdeling Oslo, Asker og Bærum. Dekker kommunene Oslo, Asker og Bærum. Sentralbord: 22 40 00 00 E-post: postmottak@mattilsynet.no Åpningstider. Kontorsted: Lakkegata 53, 0187 Osl Regioner og avdelinger. Hovedkontoret; Region midt; Region nord; Region Stor-Oslo; Region sør og vest; Region øst; Denne siden hører til under Kontakt oss Om Mattilsynet. Innholdet er også relevant for Contact us. Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47. avdelinger. mattilsynet lokasjon elverum kirkeveien; mattilsynet lokasjon finnsnes; mattilsynet lokasjon haugalandet; mattilsynet lokasjon hØnefoss; mattilsynet lokasjon kongsvinger; mattilsynet lokasjon voss; gå til yrke Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal blant annet følge matvarene fra jord og fjord til bord, fra fiskebåten og bonden, via slakterier, meierier og importører til matdisken og restauranten. Landbruks- og matdepartementet har etatstyringsansvaret for Mattilsynet Mattilsynet består av to forvaltningsledd med et sentralt ledd i Oslo og fem regionale avdelinger. Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer: Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.Direktoratet har per 2017 over 1300 ansatte og gjennomførte over 70 000 tilsyn

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet: postmottak@mattilsynet.no tlf: 22 40 00 00. Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt Digitaliseringsdirektoratet, Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo. Org.nr. 991 825 827. Til toppen Om Altinn; Driftsmeldinger; Personvern og. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 077. Innhold. Om Mattilsynet. Ledige stillinger. Presserom. Nettstedskart. Personvernerklæring. Adresser. Kontakt oss. Send oss en epost. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Tlf. 22 40 00 00 Velkommen til Mattilsynets skjematjenester. Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester Samarbeid om tilsyn på tvers av avdelinger i Rogaland har styrket dyrevelferdsområdet og vi har fått erfaringer som hele Mattilsynet kan nyte godt av, sier Midttun Godal ifølge Mattilsynet. Karen Johanne Baalsrud vil fungere i stillingen til ny regiondirektør er på plass. Endringen skjer fra og med 5. oktober i år Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) Hver region er igjen inndelt i avdelinger. Kritikk av Mattilsynet. Det har blitt foreslått at informasjonen i denne artikkelens «kritikk»- eller «kontroverser»-avsnitt blir flettet inn andre avsnitt slik at man får en mer objektiv fremstilling av temaet

Kontakt oss Mattilsynet

Region midt Mattilsynet

Region Stor-Oslo Mattilsynet

Region øst Mattilsynet

 1. Postadresse: Mattilsynet, (+ navn på kontor/sted) Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal. postmottak@mattilsynet.no. Faks: 23 21 68 01. Les mer. Dekker Nordland og Troms og Finnmark. Kontorsted: Strandgata 16, 8400 Sortland. Regiondirektør. Geir Arne Ystmark Kontortlf: 22 77 81 4
 2. Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette.Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor
 3. Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler.. Mattilsynet er en sammenslåing av Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn samt Fiskeridirektoratets sjømatkontroll og 89 kommunale næringsmiddeltilsyn, og er dermed en stor tilsynsmyndighet med svært.

Mattilsynet er både et uavhengig tilsyn og direktorat. Etaten har ansvar for å foreta vanskelige avveininger ved organisering, planlegging, styring og kontroll av egen virksomhet. at regioner og avdelinger utvikler egne maler og metoder som ikke alltid deles med andre oppfordres til tilsvarende møter mellom Mattilsynets avdelinger og kommunene. Slik lokal kontakt skal legge til rette for god informasjonsflyt om aktuelle saker. 9. Mattilsynet skal gi Landbruksdirektoratet en årlig oversikt over alle saker som det er sendt melding om til landbruksforvaltningen i hht pkt 3

MATTILSYNET utdanning

for planter, fisk, dyr og næringsmidler - Mattilsynet. Vi tok kontakt med Mattilsynet sin region i Sør og Vest, med avdelinger i Bergen og omland. Bedriften ble opprettet i 2004 og har sitt hovedkontor i Oslo. Bedriften fordeler seg utover 5 regioner i Norge og har hele 31 avdelinger fordelt på de 5 regionene Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet. Mattilsynet har eitt hovudkontor, åtte regionkontor og 54 distriktskontor Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. All post fra Arbeidstilsynet er digital

Granskningen av Mattilsynet: - Svært alvorlig. En lang rekke feil og systematiske svakheter dokumenteres i ny gransking av Mattilsynet. - Svært alvorlige funn, svarer Mattilsynets nye toppsjef som innkalles på teppet av Olaug Bollestad 289 ledige jobber som Mattilsynet, Avdeling Ikt er tilgjengelig på Indeed.com. Medarbeider Teknisk Avdeling, Ekstravakter, Helsefagarbeider og mer

Mattilsynet - regjeringen

Oppstad Hundehotell | Om Oppstad HundehotellBjørg Bergheim - Førsteinspektør - Mattilsynet | LinkedIn

Mattilsynet skal straks varsle kommuneoverlegen dersom: Mattilsynets lokale avdelinger har ansvaret for å varsle oppover i egen linje, til regionkontor og hovedkontor, i henhold til interne bestemmelser innen Mattilsynet. Mattilsynet har også ansvaret fo 67 ledige jobber som Vikariat Mattilsynet, Avdeling Agder er tilgjengelig på Indeed.com. Nestleder, Ledig Administrativ Stilling Ved Familievernkontoret I Vest-agder Avd. Farsund og mer 24 ledige jobber som Mattilsynet, Avdeling Nor er tilgjengelig på Indeed.com. Nettverksingeniør, Befrakter, Prosjektleder og mer Mattilsynet: Region Sør og Vest har 7 avdelinger, hvorav Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord er en. Avdelingen er seksjonert i fire seksjoner, mat og fisk, planter og dyr, slakteritilsyn og fellestjenester. Vi fører tilsyn i 20 kommuner i Sør-Rogaland og vestre del av Agder. Landbruket i. Natalia Larsen, ingeniør fra Mattilsynet, på smilefjestilsyn hos Baker Hansen i Majorstukrysset i Oslo. 2016 Bli med Mattilsynet på smilefjeskontroll. Hvor er det trygt å spise? Hvilket ansiktsuttrykk fortjener dette konditoriet? Bli med ingeniøren fra Mattilsynet på smilefjestilsyn hos Baker Hansen

Mattilsynet advarer mot rosastekte hamburgereVellykket kurs om mædi

Mattilsynet jobber for et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Vil du være med oss å jobbe mot denne visjonen? Er du en leder som evner å se helheten og motiveres av å utvikle engasjerte og kompetente medarbeidere, og som får energi av å legge til rette for kontinuerlig forbedring? Da kan dette være stillingen for deg. Avdeling Sunnhordland og Haugalandet har 45 ansatte. Avdelinger. Trevareavdeling. Avdelingen har stor spennvidde i produksjon av trevarer. Avdelingen er IPPC sertifisert av mattilsynet som produsent av emballasje for forsendelse også til utlandet. I vårt verksted har vi en flott og moderne maskinpark tilpasset våre behov KRISTIANSAND: Veterinær - vikariat Mattilsynet: Region Sør og Vest har totalt 7 avdelinger. Avdeling Agder er en del av regionen og har kontorsteder i Kristiansand og Arendal. Avdelingen er inndelt i 2 seksjoner og har totalt 30 ansatte. Ved avdelingen er det ledig et vikariat for veterinær med norsk autorisasjon ALSTAHAUG: Førsteinspektør - akvakultur Mattilsynet: Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge, og den er i stadig vekst og utvikling. Mattilsynets avdeling Helgeland har ledig en fast 100% stilling for deg med god kompetanse innen akvakultur. Som ansatt i hos oss vil du være med på både å lage og forvalte rammer for havbruksnæri..

Rett dokumentasjon – det er viktig det – Eimskip Stories

Mattilsynet - Store norske leksiko

MATTILSYNET FORNØYD. Vil bare dele vår stolthet med våre kunder. Mattilsynet var på våre seks avdelinger og alt var på stell. Tirsdag 24.06.2015, kunne vi lese i Aftenposten at flere gatekjøkken desverre ble stengt etter kontroll.. Men, de var fotnøyd med alle Bislett Kebab avdelinger Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015. Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser. HARSTAD: Førsteinspektør - akvakultur Mattilsynet: Vil du være med å påvirke havbruksnæringen? Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge, og den er i stadig vekst og utvikling. Mattilsynets avdeling Midtre Hålogaland har ledig en fast 100% stilling for deg med norsk autorisasjon som fiskehelsebiolog eller veterinær

Altinn - Mattilsynets skjematjeneste

SANDNES: Veterinær - slakteritilsyn Mattilsynet: Region Sør og Vest har 7 avdelinger hvorav Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord er en. Avdelingen er seksjonert i fire seksjoner. Vi fører tilsyn med 20 kommuner i Sør-Rogaland og vestre del av Agder. Landbruket i vårt område står for en vesentlig del av norsk landbruksproduks.. Ved funn av syk eller død kreps må Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00. Adresser og telefonnummer til Mattilsynets regioner og avdelinger finnes også på: www.mattilsynet.no. Videre forsendelse av kreps til Veterinærinstituttet for undersøkelse ivaretas av Mattilsynet med mindre annet avtales

Ledige stillinger Mattilsynet

Mattilsynet skal følge opp KPMG-granskingen i statusmøter med sine tre eierdepartementer, og rapportere særskilt og skriftlig på dette fire ganger årlig. Mangel på disse malene fra hovedkontoret fører til at regioner og avdelinger utvikler egne maler og metoder som ikke alltid deles med andre Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene

Mattilsynet

Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din. Vær vennlig å oppgi referanser. Kontaktinformasjo Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har utfyllende opplysninger til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om Mattilsynet sin rolle og handlinger i saken om Rema-kyllingene Katteriet Kattepensjonat er et offentlig godkjent kattepensjonat med plass til 34 katter. Vi har drevet kattepensjonatet siden 2004 og har god erfaring med katter av alle raser. Vårt kattehotell liggere i landlige omgivelser på en stille og rolig «hestegård» på Ek i Onsøy, ca. 10 km fra Fredrikstad sentrum

Mattilsynet: Regiondirektør trekker seg fra stillingen

Mattilsynet-ansatte: Lukker døren til kontorlandskap. Ansatte i Mattilsynet har havnet i en langvarig kamp mot egen ledelse og Statsbygg for å slippe «fancy» kontorlandskap Det nye Mattilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av Statens næringsmiddeltilsyn de kommunale næringsmiddeltilsynene Fiskeridirektoratets sjømatkontroll Statens dyrehelsetilsyn Statens landbrukstilsyn Den nye etaten har ved oppstarten i 2004 64 distriktskontor spredt over hele landet med totalt ca 940 ansatte Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat SENJA: Førsteinspektør akvakultur - engasjement Mattilsynet: Vil du være med å påvirke havbruksnæringen? Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge, og den er i stadig vekst og utvikling. Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard har ledig et engasjement fra 01.05.2020 til 31.12.2021 for deg med norsk autorisasjon som fiskehelsebiolog eller.

Snekkerverksted - Sørvangen Næringspark AS - Bedrift for

Mattilsynet - Wikipedi

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 219.000 medarbeidere over hele verden i 147 land Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar for internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Fiskerisavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger.

Snekkerverksted | Lena Produkter AS

Avdelingssjef Lederjobb

Mattilsynet med underliggende avdelinger. Det gir noe forskjellige prioriteringar fra region til region. Avdeling Gkåmdal og Østerdal sin del er den del av Glomma som liggeri Hedmark. For Vannregion Vesterhavet strekker avdeling Glåmdal og Østerdal sin del seg gjennom. Eurofins Food & Feed Testing tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser. Vi kan tilpasse analysene etter deres behov, fra råvarer og miljø til prosesskontroll og ferdigvarer. Vi har alltid fokus på å kunne tilby sikre og raske analysemetoder, i kombinasjon med tradisjonelle dyrkningsteknikker

Direktør for Avdeling Mat - Hovedkontoret - Mattilsynet

Mattilsynet fant muggvekst på to avdelinger på Tjønnmosenteret. SNO har svart Mattilsynet om ulvemerkingen. Sauemøkk rant ut av gjødselkjeller og skapte bekymring for drikkevannet. Salmonella-alarm fra Veterinærhøyskolen. For trangt om plassen og kyr som ikke får kalve i fred. «Det Moderne Mattilsynet» -fra 1. februar 2015 • Vi er til stede over hele landet: • Hovedkontor (6 kontorsteder) • Fra åtte til fem regioner: Nord, Midt, Sør og Vest, Øst og Stor-Oslo • 32 avdelinger (70 kontorsteder) • Overgang fra tre til to forvaltningsnivåer • Ressurser fra administrativt arbeid til operativt tilsy Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. - Målet med omorganiseringen av Mattilsynet er å få mer veiledning og tilsyn ute i bedriftene og mindre administrasjon Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. Region Øst. For Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland er Mattilsynet nå organisert i region Øst, med regiondirektørens kontorsted i Brumunddal. Regiondirektør er Wenche Aamodt Furuseth

Mattilsynet aksjonerte mot bonde på Ler i Trøndelag

Hvordan nå Mattilsynet • Mattilsynet Felles postmottak, Pb 383, 2381 Brumunddal. • Nasjonalt sentralbord 22 40 00 00 • post@mattilsynet.no • www.mattilsynet.no • Geografisk avdeling (epostadresse til alle avdelinger) • Regiondirektøren (regiondirektørens stab) NB! Viktig med gode opplysninger og merking av saker som oversendes Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. Et hovedgrep med omorganiseringen er å tilføre flere ressurser til operativt tilsyn. I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 55 000 tilsyn - målet er å øke vår tilsynsproduksjon med inntil 25 prosent i den neste fire-års perioden Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. Et hovedgrep med omorganiseringen er å tilføre flere ressurser til operativt tilsyn. I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 55 000 tilsyn - målet er å øke vår tilsynsproduksjon med inntil 25 prosent i den neste fireårsperioden Mattilsynet består av mange avdelinger og er delt opp i 5 regioner, og forhåpentligvis jobber ikke alle avdelinger og regioner på samme måten som kommer frem i artikkelen til NRK. Sist endret av MeTheWall; 23. mai 2019 kl

Førsteinspektør - Avdeling Haugalandet - Mattilsynet

Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjor Om oss Samfunnsoppdrag Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhete.. Hvem er Mattilsynet Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler • Opprettet 2004 • Ett desentralisert hovedkontor • Fem regioner med 32 avdelinger • 2 forvaltningsnivå • Ca 1250 ansatte: o 500 veterinærer o næringsmiddelinspektører o sivilingeniører o med plantefagfolk o jurister o fiskehelsebiologer, etologer eller flere avdelinger. Væreholdslaget har som oppgave å overta avkomsgranska værer fra væreringsavdelingen den Med avlsgruppe forstås det som av Mattilsynet blir sett på som en enhet med hensyn til sykdoms- og smittestatus (Se Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer; § 2 og 15)

Mattilsynet 22 40 00 00. Vakttelefon IHR hendelser og smittehendelser på Oslo lufthavn: 47 46 72 64. Døgnbemannet alle dager. Vakttelefon smitteoppsporingsteamet for henvendelser fra andre kommuner og nasjonale myndigheter: 404 01 344. Bemannet hverdager 08.00-21.00, helg 09.00-20.00. Vakttelefonen for hjemmetjeneste Vest: 90828041/-4 KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Fornavn: Etternavn: Stilling: Epost: Telefon: Mobil: Knut: Rye: Salgssjef: knut.rye@otranorge.no: 99 41 25 00: Svein Magne: Åsgaard: Otra Shop-medarbeider: svein. ABOUT US. NTNU Samfunnsforskning (NTNU Social Research) is one of Norway's largest research institutes within applied social sciences. Our research addresses issues related to welfare and marginalisation, human development, mental health, as well as topics related to innovation in organisations, trade and industries.

 • Music of 2005.
 • Radtouren münchen umland.
 • Gr. meeresgott.
 • Go girl pitbull.
 • Sehenswürdigkeiten nordhausen.
 • El chapo season 2 trailer.
 • Sparket fra tv2 sporten.
 • Hvor lang tid tar det å dø av kvelning.
 • Spreewald arrangements.
 • E gitarre ebay.
 • Under armour logo.
 • Leinwandbilder xxl 5 teilig.
 • Fremdeles meg.
 • Hysj grønland utested.
 • William saroyan zitate.
 • Negative sider med demokrati.
 • Isolasjon på sprayboks.
 • Cetirizin bivirkninger.
 • Cetirizin bivirkninger.
 • Brukt sykkel tromsø.
 • Magna carta norsk.
 • Rey star wars costume.
 • Gemeinde wörgl müll.
 • Pergola mit wein bepflanzen.
 • Hva er en pakt i bibelen.
 • Godartad tumör i bröstet.
 • Gichtanfall im fuß wie lange.
 • 660 bgb.
 • Tanzschule rausch baunatal.
 • Ornament pynt kryssord.
 • Cadillac deville.
 • Fjellreven greenland winter parka dame.
 • Ascendens aneurysm.
 • Pris snekker lettvegg.
 • Fraxel laser kosten krankenkasse.
 • Dyrene i afrika original.
 • Male gulvbelegg med varmekabler.
 • Überdachung terrasse günstig.
 • Solomon vandy description.
 • Glatt synonym.
 • Sigdal knekkebrød pris.