Home

Plancks konstant

Plancks konstant - Store norske leksiko

Plancks konstant ble først innført av Max Planck i 1900. Han viste at den minste energi, E, som sendes ut ved elektromagnetisk stråling med en bestemt frekvens, ν, var gitt ved E = h·v (se Plancks strålingslov). Størrelsens fundamentale karakter viste seg ved at Albert Einstein i 1905 fant den samme relasjonen ved studiet av den fotoelektriske effekt, og Niels Bohr i 1913 i sin atomteori The Planck constant, or Planck's constant, is the quantum of electromagnetic action that relates a photon's energy to its frequency. The Planck constant multiplied by a photon's frequency is equal to a photon's energy. The Planck constant is a fundamental physical constant denoted as , and of fundamental importance in quantum mechanics.In metrology it is used to define the kilogram in SI units Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer. Dess värde är exakt h = 6,62607015·10 −34 J·s [1] [2] = 4,135667696·10 −15 eV/Hz [3]. Plancks konstant kan ses som en omvandlingsfaktor mellan frekvens och energi, speciellt för fotoner.I kvantmekaniken används oftare Plancks konstant dividerad. Plancks konstant (også kaldet Plancks virkningskvant) er en naturkonstant som angiver den virkning, som er grænsen for hvornår den klassiske mekanik må erstattes af en kvantemekanisk naturbeskrivelse, nemlig når den virkning som knytter sig til et fænomen er af samme størrelsesorden som eller mindre. Konstanten er opkaldt efter fysikeren Max Planck, som var en af kvantemekanikkens.

Planck constant - Wikipedi

Plancks strålingsformel, det matematiske uttrykk som angir den spektrale energifordeling (utstrålt energi som funksjon av frekvens) for elektromagnetisk stråling (varmestråling) fra et fullkomment svart legeme som en funksjon av legemets temperatur. Loven ble oppdaget av M. Planck 1900 og bygger på den antagelse at all stråling skjer i form av kvanter med en bestemt energi Plancks konstant er en fysisk konstant som karakteriserer et kvant eller en liten størrelse i kvantemekanikken. Der er den svært utbredt og brukes for eksempel i den fundamentale uskarphetsrelasjonen.[1 Planckkonstanten (skriven h) er ein fysisk konstant som vert nytta til å skildre storleiken på kvanta i kvantemekanikken.Han er kalla opp etter Max Planck, ein av pionerane innan kvanteteori.Planckkonstanten vart først oppdaga som den proporsjonale konstanten mellom energien (E) til eit foton og frekvensen til den tilknytte elektromagnetiske bølgja (ν)

Plancks konstant - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hva er Plancks konstant? · www

Hej. Jeg skal bestemme plancks konstant, men har ingen anelse om hvordan? Jeg vil påskønne enhver form for hjælp. Her er mine data: U/v bølgelængde nm frekvens 2,4723 465 0,002151 1,9826 560 0,001786 1,8285 585 0,001709 1,6158 635 0,001575 1,626 660 0,001515 1,102 950 0,00105 Etiketten Max Planck Institut er i dag et kvalitetsstempel som gis etter nøye vurdering og evaluering. Plancks navn er i hans ettertid også knyttet til flere viktige begrep i fysikken. I tillegg til Plancks konstant har vi begrep som Planck-lengde, Planck-masse, Planck-tetthet, Planck-energi og Planck-skala The Planck constant (Planck's constant) links the amount of energy a photon carries with the frequency of its electromagnetic wave.It is named after the physicist Max Planck.It is an important quantity in quantum physics.. The Planck constant has dimensions of physical action: energy multiplied by time, or momentum multiplied by distance.In SI units, the Planck constant is expressed in joule.

Plancks konstant og Virkningsprinsipp · Se mer » 1900. 1900 (MCM) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en mandag. Ny!!: Plancks konstant og 1900 · Se mer » 1905. Ingen beskrivelse. Ny!!: Plancks konstant og 1905 · Se mer » Omdirigeringer her: Diracs konstant, Joulesekund, Planck's konstant Max Karl Ernst Ludwig Planck (født 23. april 1858 i Kiel i hertugdømmet Holstein, død 4. oktober 1947 i Göttingen) var en tysk fysiker. Han regnes som grunnleggeren av kvantefysikken.Det var hans arbeid med dette som gav ham Nobelprisen i fysikk i 1918. Han har også gitt navn til Plancks konstant, en mye brukt fysisk konstant som karakteriserer et kvant eller en liten størrelse i.

Plancks konstant definieras som 6,626070040 × 10-34 kg m-2 s varefter (exempelvis) kilogramprototypens massa kan mätas. Värdet för h har valts så att det överensstämmer så nära som möjligt med hittills uppmätta värden Universitet i Berlin, Unter den Linden. Plancks konstant (symbol h) er en fysisk konstant som karakteriserer et kvant eller en liten størrelse i kvantemekanikken. 69 relasjoner

Plancks konstant med lysdioder

Navn: Symbol: V rdi: Lysets fart i vakuum: c: 2,997 925 10 8 m/s: Tyngdekraftens acceleration: g: 9,81 m/s 2: Plancks konstant: h: 6,63 10-34 J s: Gravitationskonstante Planck tok dette siste tapet tungt. Han flytta med kona og den gjenlevande sonen til Göttingen, der han døydde to år seinare. Verk. I 1899 fann Planck ein ny grunnleggjande konstant, kjend som Plancks konstant. Dette er ein naturkonstant og gjev mellom annan energien til eit foton

Max Karl Ernst Ludwig Planck (født 23. april 1858, død 4. oktober 1947) var en tysk fysiker.Han regnes som grundlæggeren af kvantemekanikken.. Planck blev født i Kiel og studerede fysik ved universitetet i München og Universitetet i Berlin.. I 1899 fandt han en ny fundamental konstant som blev opkaldt efter ham, Plancks konstant.Den bruges blandt andet til at beregne en fotons energi Plancks Konstant Bestemt ved måling på lysdioder Ni1 Plancks konstant - h, kendes fra ligningen til beregning af fotonenergien ud fra frekvensen: I eksperimentet bestemmer vi fotonenergien ud fra diodens karakteristik - (I,U)-graf. Fotonfrekvensen bestemmes med et spektrometer Hensikt: Beregne verdien for Plancks konstant ved hjelp av en fotocelle og ensfarget lys. Utstyr: Fotocelle, lyskilde, lysfiltre, spenningskilde og et mikroamperemeter (oscilloskop). Utførelse: Først koblet vi en spenningskilde til en fotocelle slik at anoden blir negativ og katoden (som har et belegg av et alkalimetall) blir positiv

Planck's constant is a pretty important part of modern physics, but it's also pretty confusing. Maybe you were wondering what it was while reading about the new kilogram definition.Well never fear. Plancks konstant (der i fysik antages at være universelt konstant) er derimod en grundlæggende fysisk størrelse, der er et mål for en fysisk virkning. Kun meget nøjagtige målinger foretaget på forskellige steder i rummet og på forskellige tidspunkter vil kunne afgøre om Plancks konstant, virkelig er konstant Plancks konstant spiller samme centrale rolle i kvantemekanikken som lysets hastighed i vakuum gør i den specielle relativitetsteori.Blandt andet sammenknytter Plancks konstant energien af en foton med frekvensen af den tilsvarende elektromagnetiske svingning i formlen =, eller som =, hvor er lysets hastighed i vakuum, er brydningsindekset for mediet og er fotonens bølgelængde

Planck's constant Definition, Units, Symbol, & Facts

 1. Man kan beregne Plancks konstant, h, ved å måle spenningen som kreves for de ulike lysdiodene. Spesifikasjoner: Bølgelengder: 480, 560, 590, 635, 655 og 950 n
 2. Planck konstant - Planck constant. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. For planene som regulerer svart kroppsstråling, se Plancks lov. Verdien av h enheter Ref
 3. Plancks konstant er en atomær konstant med meget lav verdi, men når den multipliseres med Avogadros konstant (N= 6.02214∙10 23 mol-1) så blir energien målbar.Vanligvis plukker vi ut et mol av verden som er lik Avogadros tall N med partikler, og da blir energien per mol fotoner (N) lik \(E= Nh\nu= N\frac{hc}{\lambda}\
 4. Planck-Konstante. Zur Navigation springen Zur Suche springen. Weiterleitung nach: Plancksches Wirkungsquantum Diese Seite wurde zuletzt am 15.
 5. This is one of the most important numbers in physics and is unimaginably small - or does it just seems small? More symbols explained at http://www.sixtysym..
 6. hvor elektronets masse er lik m, hastigheten v og h er Plancks konstant. Når elektronet er en bølge er det ikke mulig å angi posisjonen på et gitt tidspunkt (Heisenbergs usikkerhetsprinsipp). I Erwin Schrödingers atommodell fra 1926 blir elektronets oppførsel og egenskaper beskrevet som en bølgefunksjon ψ (x,y,z) basert på kvanteegenskapene til energi
 7. Plancks konstant. h= 6,63*10^(-34) Js. Bohrs konstant. B=2,18*10^(-18) J. Ts kjernemodell. T visste at atomet som helhet var nøytralt og mente at atomet inneholder elektroner. Det måtte altså være noe annet i atomet som hadde like stor, positiv ladning

How can I typeset the reduced Planck constant (ℏ)? 1. How can I write a bold version of the reduced Planck constant, `\hbar`? Related. 5. How to write the L-shaped symbol in latex? Hot Network Questions Allowing drop of the hat spacewalks? Hydraulic hoses. Lysdioder og bestemmelse af Plancks konstant Formål I denne øvelse skal vi undersøge ( , )-karakteristikkenI U for en lysdiode. Dernæst skal benytte karakteristikkerne for en række lysdioder med forskellig bølgelængde til at be-stemme en værdi for Plancks konstant

What Is Planck's Constant, and Why Does the Universe

 1. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 2. Bruke Plancks Konstant i Planck-Einsteins-ligningen; Plancks konstant i usikkerhetsprinsippet; Max Planck, en tysk fysiker på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, jobbet intenst med et konsept kalt svartkroppsstråling. Han foreslo at en svart kropp både var den ideelle absorberen og den ideelle lysgiveren, ikke ulikt solen
 3. Plancks konstant För att bestämma Plancks konstant, enligt teorin som behandlas i gymnasiekursen i fysik. I instrumentet finns en ljuskänslig katod. Vid belysning med ljus av en viss frekvens frigörs elektroner med energin E = hf - hf0 . Elektronerna når anoden och den ström som uppstått kan mäta..
 4. Standardmätning av Plancks konstant h med lampa och fotocell. Spänningen justeras så den precis stoppar strömmen. https://tp.hotell.kau.se/marcus/notes/modfy..
 5. Plancks konstant. Plancks konstant (efter Max Planck), vanligen betecknad med h, en av (11 av 45 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse
 6. Plancks constant synonyms, Plancks constant pronunciation, Plancks constant translation, English dictionary definition of Plancks constant. n. a unit used in quantum mechanics that equals the ratio of the energy of a quantum of radiation to the frequency of the radiation, approximately 6.626 x..

Plancks konstant hadde - som vi husker - noe med lys og energi å gjøre. Lys er elektromagnetiske bølger. Her kommer - enkelt sagt - elektrisiteten inn i bildet. Når Plancks konstant skal bestemmes, plasserer metrologene ett av de mest nøyaktige kiloloddene - en av prototypene - på veieplaten og regner seg baklengs til Plancks. Plancki konstant (tähis ) on füüsikaline konstant kvantmehaanikas, mis iseloomustab kvantide suurust. Konstant on nime saanud Max Plancki järgi, kes oli üks kvantfüüsika loojatest. Ta avastas selle füüsikalise suuruse 1900 aastal, kui uuris musta keha kiirgust.. A. Einsteini fotoelektrilise efekti uurimine 1905 a kinnitas Plancki konstandi reaalset olemasolu Bestem Plancks konstant h, og sammenlign med tabelværdien. Next. Coulomb constant. Equipped with a special instrument that I had built for them, they did the work that resulted in the meter. The physical meaning of the Planck's constant could suggest some basic features of our physical world

Planck's Constant Science Fact

ATT#BESTÄMMA#VÄRDET#PÅ#PLANCKS#KONSTANT#MED#HJÄLP#AV#LED:AR# Enligt'kvantteorin'så'absorberar'och'emitterar'atomer'elektromagnetisk'strålning'i'form'av'små,'diskreta Plancks konstant på engelsk. Vi har én oversettelse av Plancks konstant i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Planck-fordeling | Gyldendal - Den Store Danske

Plancks strålingslov - Wikipedi

Plancks konstant lex

Plancks strålingslov - Store norske leksiko

Plancks konstant = Planck's constant. Norweski Do Angielski słownik online. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Norweski-Angielski tłumaczenia. Na Plancks konstant oversættelse i ordbogen dansk - polsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Plancks konstant - Wikiwan

Plancks konstant oversættelse i ordbogen dansk - slovakisk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Nyutviklet Planck`s konstant apparat med 3 lysdioder, bøssinger for å måle terskelspenning og innganger for ekstern lysdiode. Med dette apparatet kan elever eksperimetere med lysdioder, finne Plancks konstant og få en dypere forståelse for dioder generelt og sammenhengen E = h *

Planckkonstanten - Wikipedi

Plancks konstant - Rapport i Fysik At finde værdien af Plancks konstant h, der bruges når størrelsen af ukendte energikvanter E skal findes og lysets frekvens f kendes E = h * f Plancks konstant bestemmes via forsøg hvor fire forskellige lysdioders karakteristikker og bølgelængder undersøges However, the answer might, or might not, have come in time to save Hopper, and there's another problem. Stranger Things is set in 1985, and back then, Planck's constant would have been its 1973. Plancks konstant (for gammel til at besvare) Torben W. Hansen 2007-04-17 15:05:54 UTC. Permalink. Hej, Jeg går i 1g og har lige haft om Plancks konstant h. Vi har lært: E_foton = h*f I et af Einsteins eksperimenter finder man ud af, energietilvæksten e In 1920, Planck wrote in his Nobel Prize lecture: This constant is often referred to as Boltzmann's constant, although, to my knowledge, Boltzmann himself never introduced it — a peculiar state of affairs, which can be explained by the fact that Boltzmann, as appears from his occasional utterances, never gave thought to the possibility of carrying out an exact measurement of the constant La constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre de su descubridor, el físico y matemático alemán Max Planck, uno de los padres de dicha teoría.Denotada como , es la constante que frecuentemente se define como el cuanto elemental de acción.Planck la denominaría precisamente «cuanto de acción» (en.

Beräkna Plancks konstant och uträdesarbetet (Fysik/Fysik 2

Plancks konstant Planck's constant; Swedish Noun . Plancks konstant c Planck's. Utrustning för bestämning av Plancks konstant med stor noggrannhet, bättre än 5%. Bromsspänningen för fotoelektronerna bestäms vid 5 olika ljusvåglängder. Detta åstadkoms med 5 lysdiodlampor med olika våglängd. Bromsspänningen avsätts i ett koordinatsystem som funktion av ljusfrekvensen och grafens riktningskofficient ger värdet. Plancks konstant. Denne simuleringen gir en enkel innføring i fotoelektrisk effekt. Lys faller på anoden. Du kan variere lysets bølgelengde, spenningen over fotocellen og strålingstettheten (photons/min). Du kan velge metall ved å klikke på anoden. Oppgav

Planck constant in eV/Hz : Numerical value: 4.135 667 696... x 10-15 eV Hz-1: Standard uncertainty (exact) Relative standard uncertainty (exact) Concise form 4.135 667 696... x 10-15 eV Hz-1 : Click here for correlation coefficient of this constant with other constant Techopedia förklarar Plancks konstant SI (International System) -enheten för Plancks konstant är ungefär lika med 6.626176 x 10 -34 joule-sekunder, medan det i det lilla enhetens metriska eller centimeter-gram-sekund (cgs) -systemet anses vara ungefär lika med 6.626176 x 10 -27 ERG-sekunder Plancksches Wirkungsquantum, Planck-Konstante, Formelzeichen h, ein von M. Planck bei der Angabe seines Strahlungsgesetzes ohne weitere Interpretation eingeführte Konstante, mit der er das Rayleigh-Jeanssche und das Wiensche Strahlungsgesetz vereinigen konnte. Aus experimentellen Werten bestimmte Planck den Wert zu h = 6,55 · 10-34 Js Techopedia forklarer Plancks Konstant SI (International System) -enheden til Plancks konstant er omtrent lig med 6.626176 x 10 -34 joule-sekunder, mens det i det lille enheds metriske eller centimeter-gram-sekund (cgs) system antages at være omtrent lig med 6.626176 x 10 -27 ERG-sekunder Komplett utrustning för bestämning av Plancks konstant med fotoelektrisk metod. Utrustningen innehåller bl.a. en halogenlampa och färgfilter som ger specifika våglängder. Ljuset träffar en metallyta varvid fotoelektroner emitteras. Fotoelektronerna detetekteras med hjäl av ett vakuumrör

Planckkonstanten er ein fysisk konstant som vert nytta til å skildre storleiken på kvanta i For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Planckkonstanten ; virkningskvantet, planckkonstanten, h. Plancks konstant er en universalkonstant som er viktig i kvantemekanikken Plancks konstant kan beskrivas som (fysik) den fundamentala naturkonstanten ℎ = 6,6261·10−34 Js. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av Plancks konstant och se exempel på hur frasen används i det svenska språket Udstyret er beregnet til at bestemme Plancks konstant ud fra knækspændingen for en række lysdioder, og den tilhørende frekvens af lyset for lysdioderne. De valgte lysdioder udsender UV, IR samt tre forskellige bølgelængder af synligt lys. De er nøje udvalgt så de har en meget smal og veldefineret båndbredde

Plancksches Wirkungsquantum - Wikipedi

 1. Lys med frekvensen f består af fotoner med energien E = h f og impulsen p = h f / c hvor h er Plancks konstant. (Se Bølge-partikel dualiteten). Når fotoner passerer gennem stof vil de, afhængigt af deres frekvens, blive afbøjet eller tabe en del eller hele deres energi der så bliver afsat i stoffet
 2. Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som.
 3. Sex färgade filter som går att använda till t.ex. en upattning av Plancks konstant. Används tillsammans med t.ex. U073
 4. SI-systemet (etter den franske definisjonen Système international d'unités; Det internasjonale enhetssystem) er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser. Det bygger på det metriske målesystem (fra meterkonvensjonen av 20. mai 1875) og er en videreføring av dette. SI er basert på syv grunnenheter og er det mest utbredte målesystemet i verden i dag

Mindeplade for Max Planck opsat på Humboldt Universitetet i Berlin. På dansk lyder teksten: Max Planck, opdageren af virkningskvantet ''h'', underviste i dette hus fra 1889 til 1928. Plancks konstant (også kaldet Plancks virkningskvant) er en naturkonstant h som angiver den virkning, som er grænsen for hvornår den klassiske mekanik må erstattes af en kvantemekanisk naturbeskrivelse. HK = Plancks konstant Søger du efter en generel definition af HK? HK betyder Plancks konstant. Vi er stolte af at nævne akronym af HK i den største database med forkortelser og akronymer. Følgende billede viser en af definitionerne af HK på engelsk: Plancks konstant Plancks konstant formel Plancks konstant - Wikipedia, den frie encyklopæd . dre. Konstanten er opkaldt efter fysikeren Max Planck, som var en af kvantemekanikkens. The Planck constant, or Planck's constant is the quantum of electromagnetic action that relates a photon's energy to its frequency

Chaufför eller professor: Vem marknadsför egentligen ditt

Plancki konstant, mõjukvant, tähis h, universaalne füüsikakonstant, mis seob osakese laine- ja korpuskulaaromadusi; 6,626 · 10 -34 J·s, kasutatakse ka suurust h/2π = 1,05457168 · 10 -34 J·s Plancks konstant = Planck's constant. Selle Norra et Inglise online sõnaraamat. Õigekirja ja grammatika kontrollimine. Norra-Inglise tõlge. Ül Det mesta i rymden r m rk energi DET MESTA I RYMDEN R M RK ENERGI MedVetTekt r ett vecko e-zine med veckans angel gnaste nyheter i. Plancks konstant och Latex (typsättningssystem) · Se mer » Max Planck. Max Karl Ernst Ludwig Planck, född 23 april 1858 i Kiel, död 4 oktober 1947 i Göttingen, var en tysk teoretisk fysiker och främste upphovsman till kvantteorin, vilket också gav honom Nobelpriset i fysik 1918. Ny!!: Plancks konstant och Max Planck · Se mer Plancks konstant (fysik) den fundamentala naturkonstanten ℎ = 6,6261·10 −34 Js Plancks konstant ℎ är förhållandet mellan fotonens energi och strålningens frekvens

Förutom Plancks konstant har HTZL andra betydelser. De listas till vänster nedan. Vänligen scrolla ner och klicka för att se var och en av dem. För alla betydelser av HTZL, vänligen klicka på mer . Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Plancks konstant på andra språk,. Plancks konstant översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Oversættelse af Plancks konstant til spansk i dansk-spansk ordbog - Fleste oversættelser, helt gratis

de Broglie-våglängd – Wikipedia

Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer. Dess värde är ungefär. h = 6,6261·10 −34 Js . Plancks konstant kan ses som en omvandlingsfaktor mellan frekvens och energi, speciellt för fotoner.I kvantmekaniken används oftare Plancks konstant dividerad med 2π, och den har därför givits en. Bestämning av Plancks konstant Genom att belysa ena elektroden i en fotocell med ljus av olika våglängder kan Plancks konstant bestämmas. I den här uppgiften får du analysera lånade mätdata (från W. P. Garver, Physics Teacher, May 2006, s. 272-275). Försöksuppställning och utförande: Namn Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Plancks konstant översättning i ordboken svenska - tyska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

 • Contemporary art museum oslo.
 • Winter zoo hannover eislaufen.
 • Mammografi svar på dagen.
 • Alpenmax disco.
 • Frankfurt unternehmungen.
 • Dyrke salat inne.
 • Velsignelsen piano.
 • Mat for kreftsyke.
 • Echinger see wassertemperatur.
 • Flintstones viva rock vegas cast.
 • 9gag.
 • Whippet valpar 2017.
 • Verfolgung englisch.
 • Ubåt drap dokumentar.
 • Rencontre définition philosophique.
 • Kaffebønner nettbutikk.
 • Azalea blomst giftig.
 • Hemsedal skisenter hytter.
 • Tittel på bacheloroppgave.
 • Alando facebook.
 • Vinhylle kjøkken ikea.
 • Ekeberg tur.
 • Verdal geografi.
 • Hvor skal vi spise i budapest.
 • Was muss man in dresden gegessen haben.
 • Heidi opossum.
 • Hth stavanger dårlig.
 • Stellenangebote verwaltung hannover.
 • Rijksmuseum wikipedia nl.
 • Did celebrimbor make the one ring.
 • Schweißbläschen.
 • Regnskapskurs trondheim.
 • Rote rosen staffel 15 wer bleibt.
 • Marmorboden reinigen.
 • Pepe le pew gif.
 • Havana salzburg karte.
 • Elisabeth moss linda moss.
 • Eik ramme 70x100.
 • Resultater vinter ol 1936.
 • 5 raum wohnung cottbus sachsendorf.
 • Abbildungsmaßstab mikroskop.