Home

Kortverb nynorsk

Kortverb i nynorsk. Kortverb i nynorsk er verb som bare har én stavelse i infinitiv og som ender på rotvokalen. De har endinga -r i presens, -dde i preteritum og -dd i perfektum partisipp 2.1.4 Kortverb Kortverb (òg kalla nå-verb) er verb som berre har éi staving i infinitiv, og som endar på rotvokalen. nynorsk: angå gjelde, angå anta godta, godkjenne; meine, tru, rekne med, vente antyde ymte om, gje eit vink om anvende bruke, nytte avspeile.

Kortverb i preteritum (-dde) Den 9. november, 2017 14. juli, 2020 av TEN på Grammatikk Korte verb som ender på en annen vokal enn -e, får som regel endelsen -dde i preteritum (fortid) Fem forskjellige kortsvar på nynorsk. Posted on May 16, 2014 by Alice. Riksmål og bokmål. Nordahl Rolfsen ga ut to forskjellige lesebøker for folkeskulen; ein med riksmålsrettskriving frå 1917 og ein bokmålsrettskriving frå 1938 Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal ein gut guten gutar gutane ein lærar læraren lærarar lærarane Svake verb - kortverb Desse har same endingar som på bokmål: å nå, tru, døy Nynorsk-norsk bokmål ordbok. Vår nynorsk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Start studying A-verb, E-verb, J-verb, kortverb og sterke verb nynorsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kortverb i nynorsk DinOrdbo

kortverb sterke verb . Boka er kasta Filmen er vist Jenta er spurd Eleven er trudd Stilen er skriven . Eplet er kasta Stykker er vist Barnet t.d. gjenkjenne eller kjenne igjen. Som oftast har vi ikkje den val fridommen på nynorsk. I dei fleste høve der ein kan velje fast eller laus samansetning på bokmål, skal det vere laus samansetning. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i. Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål

Språkråde

 1. Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte
 2. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk
 3. Hovedregel; Vi lager imperativ (bydeform) av verbet ved å sløyfe infinitivsendelsen (på bokmål -e, på nynorsk -e eller -a).. Imperativformen er lik det som kalles stammen (rota) av verbet. Når stammen ender på mm, sløyfer vi den siste m-en i skrift.Når stammen ender på trykksterk vokal, faller imperativen sammen med infinitiven
 4. Nynorsk - drilloppgaver - Verb Perfektum partisipp. Alle kortverb + svake verb av e-klassen og j-klassen kan ha -t (-tt) i perfektum partisipp: har lært, har selt, har ringt.. Nokre kan også ha -d (-dd), nemleg dei som har preteritumform på vokal + -dde, -gde eller -vde:. sydde - har sydd (eller sytt
 5. istrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i ad
 6. i nynorsk, har du fire ting å gjere 1. Pugg gloser og grammatikk 2. Skriv gamle eksamensoppgåver på nynorsk 3. Les nynorske bøker og aviser 4. kortverb. A-verb. A-verb infinitiv presens preteritum perfektum. A-verb infinitiv presens preteritum perfektum. A-verb infinitiv presens preteritum perfektum å kaste

Kortverb i preteritum (-dde) - Topp nors

 1. Kortverb Kortverb har berre éi staving i infinitiv og endar på rotvokalen: bu, ro, nå. Dei får -r i presens, -dde i preteritum og -dd eller -tt i perfektum partisipp. Nokre få verb der.
 2. NYNORSK REGELBOK TILPASSA NY NYNORSK RETTSKRIVING FRÅ AUGUST 2012 SUBSTANTIV Kortverb er verb som berre har éi staving i infinitiv og som endar på rotvokalen. Dei har endinga -r i presens, -dde i preteritum og -dd i perfektum partisipp: TABELL 8: KORTVERB
 3. NYNORSK / BOKMÅL. OM VERKET; LÆRER; Sagaserien gir deg: • få komponenter • en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter • kronologisk litteraturhistorie 1.3.7 Kortverb Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform. Døme: å bu, bur, budde, har budd

Fem forskjellige kortsvar på nynorsk Skoleblogg for 3m

 1. NYNORSK / BOKMÅL. OM VERKET; LÆRER; Sagaserien gir deg • få komponentar • enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter • kronologisk litteraturhistorie 1.3.7 Kortverb Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform. Døme: å bu, bur, budde, har budd
 2. Prøv gratis. Prøv våre ordbøker i noen dager, helt gratis og uten forpliktelser. NB! Har du ingen Ordnett-bruker fra før, vil du bli bedt om å lage en slik bruker
 3. Når vi lagar perfektum, bruker vi hjelpeverbet har + perfektum partisipp. Den forma av perfektum partisipp som vi bruker etter har, er inkjekjønnsforma av partisippet. Vanlegvis skal perfektum partisipp av svake verb ha -t: har høyrt, har gjort, har gått, har gøymt. Verb som endar på d, g eller v framfor infinitivsendinga (arbeida, bygga, leva)
 4. Set om setninga nedanfor til nynorsk. De spiser lunsj klokka 12 hver dag. Han drikker alltid vann til maten. Hun faller nedover skråningen. Hunden graver et dypt hull i plenen. Han gråter når han ser en sørgelig film. Jegeren skyter ofte bomskudd
 5. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk.Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka
 6. Imperativ er i grammatikken en av verbets modi.Modus beskriver verbets forhold til de faktiske forhold og til noens ønske og vilje. Imperativ uttrykker en befaling eller et direkte forbud, som for eksempel «Gå!» eller «Spis!

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885.Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå bokmål. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple Dermed var to veier til et norsk riksspråk staket ut, og begge ble iverksatt, med dagens bokmål og nynorsk som resultat. Asbjørnsen og Moe sluttet seg til fornorskningslinja i sine utgivelser av eventyr og sagn i 1840-åra, særlig når det gjaldt syntaks og ordforråd. Kortverb (typen nå) ble.

Torsdag 26.1 Øvinger til nynorsk kurs del 2 Nynorsk - del 2: Linne verb Øving 15 a-verb Øving 16 Omsetjing Øving 17 e-verb Øving 18 e-verb Øving 19 e-verb og a-verb Øving 20 Svake verb, j-verb Øving 21 Svake verb, j-verb Øving 22 Svake verb, kortverb Øving 23 Svake v.. Aktiv verbøjning af å nøye Ved hjælp af konstruktionerne ovenfor kan vi bøje verbet å nøye i alle tidspersoner og personer. Tabellen nedenfor viser de aktive bøjningsformer af å nøye.I modsætning til passiv verbbøjning fortæller de aktive konstruktioner, hvem der handler, og er derfor ofte bedre at bruge. Ved aktivt at udtrykke dig selv undgår du tungt og upræcist sprog Vonleg har eg greidd å formidla at det er kjekt med språk, og at nynorsk ikkje treng vera vanskeleg, om ein berre gir seg sjølv tid til å lesa og skriva på nynorsk. Under Språkdagen 2012 fekk vi dessutan presentert tal for det som vi nynorskfolk har visst i alle år: Du blir flinkare til å læra nye språk, dess fleire språk du lærer

.page-gr_oppgaver #wrapper_all_content { margin:0; } Systemet vil bli oppdatert onsdag 8. juli 2020 fra kl. 16 og vil være delvis utilgjengelig i opptil to timer Aktiv verbøjning af å latinisere Ved hjælp af konstruktionerne ovenfor kan vi bøje verbet å latinisere i alle tidspersoner og personer. Tabellen nedenfor viser de aktive bøjningsformer af å latinisere.I modsætning til passiv verbbøjning fortæller de aktive konstruktioner, hvem der handler, og er derfor ofte bedre at bruge. Ved aktivt at udtrykke dig selv undgår du tungt og upræcist. For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne tru-klassen(kortverb),telje-klassen 10 ånå-når-nådde-harnådd (tru-klassen/kortverb) Knekt -ar,-ane(kjerringar,kjerringane) Dame -er,-ene(sofa-sofaen-sofaer-sofaene) Konge åkjøpe-kjøper-kjøpte-harkjøpt (e-verb/stupe-klassen) Ruter Ess eg 2 gåande 3 ein 4 duDe(subjektsform),degDykk(objektsform) 5 kv-(hva=kva

Vefsnmål eller midt-helgelandsk femner dei tradisjonelle nordnorske målføra i dei midtre delane av Helgeland, det vil seia området frå Herøy på kysten i vest til Hattfjelldal mot Svenskegrensa i aust, herunder området kring Vefsnfjorden og langs Vefsnavassdraget. Dialekten har både nordnorske, austnorske og vestnorske målmerke. Mange av særdraga er likevel svekte eller borte i. Valdresmål er ein norsk dialekt som høyrer til det midlandske målområdet. Valdres ligg mellom Hallingdal og Gudbrandsdalen. Valdres og Hallingdal høyrde fram til 1737 til same prosti, og valdresmålet har i dag mange felles dialektdrag med hallingmålet. Valdres grensar til Vestlandet, og mange særdrag i dialekta peikar vestover. Men det er dei austnorske draga som dominerer, og. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv. Hallingmål er ein austnorsk dialekt som blir brukt i Hallingdal. Hallingdal grensar i nord til Valdres, i sør til Numedal og i vest til Indre Sogn og Hardanger. Hallingmålet høyrer til midlandsmåla. Målet i Hallingdal har det austnorske jamvektssystemet med mellom anna kløyvd infinitiv. Det inneber at norrøne fullvokalar (a, u) i Hallingdal er bevart etter gamal kort rotstaving (å. Nynorsk. English

Norsk nynorsk ..Latviešu Türkçe Bahasa Melayu हिन्दी Brazilian Portuguese Chinese Traditional Lietuvių Norsk nynorsk ..Norsk bokmål Svenska polski 简体中文 Latviešu Türkçe Bahasa Melayu हिन्दी Brazilian Portuguese Chinese Traditional Lietuvių Norsk nynorsk Chinese Traditional. Lietuvių. Norsk nynorsk. Текущая версия

Synonyms (Other Words) for Nynorsk & Antonyms (Opposite Meaning) for Nynorsk Graphic Sexual Content. texts. Nynorsk etymologisk ordbok. by. Torp, Alf, 1853-1916

Video: Nynorsk grammatikk - Portfoli

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning.. Foreca provides you the most accurate local and long-range weather forecasts, radar maps, alerts, and severe weather updates for worldwide locations ..Türkçe Bahasa Melayu हिन्दी Brazilian Portuguese Chinese Traditional Lietuvių Norsk nynorsk Nynorsk 释义: one of the two mutually intelligible official forms of written Norwegian : it also exists... | 意思、发音、翻译及示例. Nynorsk in British English. (Norwegian ˈnyːnɔːsk, English ˈniːnɔːsk)

Bokmål til nynorsk Translator. Send Håvamål i enkel nynorsk målbunad. Men enda om ein skriv greitt og klart, kjenner neppe alle unge og studentar alle dei mest frekvente (ganske ofte brukte) ord i nynorsk likevel

 • Fußballer gehalt.
 • Krig statistikk.
 • Stockholm marathon 2018 datum.
 • Semesterbeitrag uni bielefeld frist.
 • Rey star wars costume.
 • Grundstück neuruppin.
 • 21 00 cet.
 • Van der valk duitsland kaart.
 • Ziegler fußball.
 • Iwc klokke.
 • Nå tenner vi det første lys med tekst.
 • Unfall waldmünchen.
 • American football ladies.
 • Provoseres kryssord.
 • Flytte pioner.
 • Tømmerbil kubikk.
 • Museum wien gratis eintritt.
 • Megalodon videos deutsch.
 • Kortverb nynorsk.
 • Mild sennep.
 • Ed edd n eddy ed.
 • Dødelig våpen 3 rollebesetning.
 • Salt hotel admiral.
 • The birth of a nation 1915.
 • Rotmilan bilder.
 • Fritere pommes frites i kjele.
 • Akademisk grad kryssord.
 • Freizeit kinder braunschweig umgebung.
 • Predator 2018.
 • Bygg og hage.
 • Samenbank samenspende stuttgart.
 • Plötzlich prinzessin 2 stream deutsch movie4k.
 • Youtube titelbild größe.
 • Luann de lesseps ektefelle.
 • Jordbor 50mm.
 • Internkontrollforskriften i helse og omsorgstjenesten.
 • Dobbeltsidig tape tesa.
 • Oppbevaring av likør.
 • Telebutikken bodø.
 • Bokføring avsetning tap på fordringer.
 • Rio aldersgrense.